Annons

Hård debatt om anställningsprogram

Minns du ”Ulla” som fick sparken från sitt deltidsjobb som städerska när arbetsgivaren kunde få gratis arbetskraft genom kommunens anställningsprogram?
Frågan är om politikerna i fullmäktige kom ihåg historien vi skrev om i februari.

När innevarande mandatperiods 27:e kommunfullmäktigesammanträde inledes igår, saknades bland annat stadens två ledande politiker, Torkild Strandberg (FP) och Niklas Karlsson (S). Frånvarande var även Jonas Esbjörnsson (S) som till invid- och familjenämndens ordförande Jan Allan Beer ställt dagens första interpellation med rubriken ”Schysta spelregler för näringslivet” med frågor rörande IoF:s anställningsprogram. I samma ämne och till samma huvudperson hade Henning Süssner Rubin (V) ställt åtta frågor.

Annons
 

Presidiet undrade om fullmäktige kunde tänka sig att slå samman de båda snarlika interpellationerna. Något som vållade en mindre diskussion men i frånvaro av Jonas Esbjörnsson så fick Jan-Allan Beer finna sig att återkomma med sina svar till honom vid nästkommande möte.

Just nu har 64 tidigare försörjningsstödstagare en 9-månaders anställning genom invid- och familjeförvaltningens anställningsprogram 2013. Arbete utförs såväl inom kommunen som hos privata arbetsgivare både i Landskrona och i kranskommunerna. Lönen motsvarar en lägstalön hos Kommunal, runt 17 000 kronor i månaden.

I nära nog en och en halv timme debatterade politikerna projektet och diskussionens vågor gick stundtals höga. Henning Süssner Rubin ville bland annat veta om frivilligheten att ingå i projektet, hur företagen väljs ut, om facken på det aktuella företaget informeras, om förvaltningen granskar arbetet som ska utföras och vilka övriga villkor som gällde för den anställde i projektet.
På detta hade Jan-Allan Beer svarat skriftligt. Svar som vare sig frågeställaren eller flera inom oppositionen inte fann tillfredställande.
Henning Süssner Rubin undrade varför inte andra fackförbund än Kommunal informerades och hur förvaltningen skulle ha koll på att inga varsel lades på företaget då ingen informationsskyldighet råder om detta, om det rör sig om färre än fem anställda.
– Hur vet man att detta inte tränger undan annan arbetskraft?

Vår ingång är inte densamma som din. Vår ingång är att hjälpa dessa enskilda människor med att komma in på arbetsmarkanden. Som det är idag så är dessa person rent av långt ifrån  en praktikplats, sa Jan-Allan Beer.

– Jag har inga åsikter om detta läggs i kommunen eller utombys. Jag har inte heller haft synpunkter på om detta sker i kommunal eller privat regi. Däremot kan det finnas arbetsgivare som ser detta som ett förmånligt sätt att få gratis arbetskraft. Jag kan bara konstatera att Jan-Allan inte kan ge mig ett svar på hur förvaltningen har koll på att detta inte sker, kontrade Henning Süssner Rubin.

Sista ordet är inte sagt i ämnet för nästa gång få man förmoda att Jonas Esbjörnsson (S) är på plats och då blir det en ny runda med frågor kring anställningsprogrammet.

Läs mer:
Jan-Allan Beers skriftliga svar till Henning Süssner Rubin (PDF)

Ulla fick sparken – ersättaren får lön av kommunen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser