Annons

Fullmäktige röstade mot KS-förslag om läsplattor

Sedan 2011 har 24 politiker och sex tjänstemän varit testpiloter i ett projekt som innebär att läsplattor ska ersätta pappersdokument. Kommunstyrelsen är dock inte nöjda med tekniken och föreslog måndagens kommunfullmäktige att besluta att man skulle fortsätta att testa projektet mandatperioden ut, men fullmäktige ville annat. Därför kommer nu projektet att utvecklas så att samtliga nämndsmedlemmar och de som sitter i fullmäktige samt ett stort antal tjänstemän ska få vars en läsplatta, sammanlagt cirka 300 läsplattor.

I slutet av 2011 inleddes ett test att ersätta digra kommunala pappersluntor med så kallade läsplattor. Testgruppen bestod av 24 politiker och sex tjänstemän. I mars 2012 beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att tillsammans med berörda avdelningar se över de ekonomiska och organisatoriska perspektiven om samtliga nämnds- och fullmäktigeledamöter skulle få vars en läsplatta. Detta har genomförts och stadsledningen förslog att genomföra projektet fullt ut.
Tekniken har dock inte alltid fungerat som den ska och därför beslutade kommunstyrelsen förra månaden att förlänga provperioden till mandatperioden ut.
När frågan kom upp på måndagens fullmäktigemöte begärde socialdemokraternas Vaino Roth ordet.
– Jag tillhör en utdöende grupp människor tillsammans med bland annat Lars Wallsten som inte äger någon dator av den enkla anledningen att jag inte anser att jag behöver någon. Men trots detta så tycker jag att det är ett bra förslag som stadsledningskontoret tagit fram så jag tycker inte att det finns någon anledning att vänta. Jag vill därför yrka på bifall till stadsledningens fem att-satser i sitt förslag, sade hon.
Ärendet visade sig radera ut politiska gränser och såväl folkpartister som moderater och sverigedemokrater gav sitt stöd åt Vaino Roths förslag.

Annons
 

Cecilia Brorsson (M) försökte försvara kommunstyrelsen förslag med hänvisning till att apparna man testat inte fungerar men hon fick svar på tal av bland annat Eva Örtegren (S).
– Vi använder läsplatta i Region Skåne och det fungerar perfekt. Det är bara att fråga dom vad dom använder. Fungerar det där så borde det fungera här, sade Eva Örtegren och fick medhåll av Lars Wallstén som också sitter med i Region Skåne.
– Det är faktiskt en bra grej. Det tar ett tag att lära sig och vänja sig men det går. Det funkar bra. Jag yrkar bifall på Vaino Roths förslag, sade han.

Frågan gick till votering som slutade med siffrorna 31-17 (3 avstod) till fördel för Vaino Roths yrkande vilket innebär att cirka 300 läsplattor med appar och abonnemang ska köpas in. Stadsledningskontoret hoppas att alla upphandlingar ska vara klara till slutet av 2013 och målet är att alla ska använda sina plattor till den 1 juli 2014.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser