Annons

S kräver större ansvar av stadsutvecklingsbolag

Sedan flera år tillbaka har Landskronhem engagerat sig som en aktiv bostadsaktör på Öster och i centrum. Detta har inte enbart inneburit förbättrade bostadsmiljöer för bolagets hyresgäster i berörda kvarter utan även extra kostnader för bolaget som helhet. Fastighetsbeståndet i berörda område har de senaste åren belastat bolagets bokslut med 19 miljoner kronor, en utgift som påverkar bolaget negativt och får negativa konsekvenser för hyresgästerna.
Det står att läsa i ett uttalande som socialdemokraterna gjorde i samband med ett medlemsmöte i veckan.
– Det är korrekt att det påverkat moderbolagets resultat, säger Landskronahems VD Helena Fremle och menar att de gjort sitt bästa för att hålla siffrorna nere.
– Mitt uppdrag utgår ifrån bolagets bästa och det är det som jag förhåller mig till.
Socialdemokraterna vill nu att det nybildade stadsutvecklingsbolaget tar ett större ansvar för området och att Landskronahem helt ska fokusera på sitt eget bestånd.
Det är angeläget att stadsutvecklingsbolaget går in som en ansvarstagande aktör och gör de satsningar som anses nödvändiga för att utveckla boendemiljön på Öster och i centrum. Bolaget förfogar över såväl kompetens som kapital för ett sådant engagemang. Landskronahems hyresgäster har tagit sin del av ansvaret och bolaget behöver nu koncentrera sin verksamhet på det bestående fastighetsbeståndet och dess hyresgäster. Mot den bakgrunden anser Socialdemokraterna i Landskrona att Landskronahem inte skall använda bolagets resurser för riskfyllda projekt utanför det nu gällande fastighetsbeståndet, skriver Landskrona arbetarekommuns ordförande Anders Karlsson i utlåtandet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser