Annons

Ridanläggningar prioriterade renoveringsobjekt

Ridsporten är efter fotbollen den största sporten i Landskrona och nu vill fritidsnämnden göra en riktad satsning mot två av stadens hästklubbar.
När fritidsnämnden presenterar sina förslag för budgetberedningen i maj och sedan kommunfullmäktige i juni kommer man att föreslå att två av kommunens ridanläggningar får pengar för att renovera alternativ bygga nya lokaler.   Störst behov har Viarps kör- och ridklubb som till skillnad mot ridanläggningen i Karlslund inte ägs av kommunen.
– Hade vi ägt den så hade vi stängt den, säger Göran Nyström, chef för fritid- och kulturförvaltningen.
– Ridhusen är helt okej men omklädningsrum, toaletter och personallokaler är i sådant skick att de måste rivas. De är råttbon. Vad gäller Karlslundsanläggningen så behövs ett nytt ridhus.
Hur stora pengar som förvaltningen ska skjuta till kan inte Göran Nyström svara på exakt.
Förutom att vi kommer att gå i borgen för lån så har de en hel del sponsorer som är villiga att hjälpa till. Men jag uppskattar att det kan röra sig om tre till fyra miljoner per anläggning
Nämnden kommer också att föreslå investeringar i spontanidrottsplatser.
– Spontanidrotten ökar och därför bör vi satsa på detta. Bland annat så diskuteras en skatepark i betong som ska ligga i centrum. En sådan beräknas kosta fem miljoner kronor.

För några år sedan presenterade kulturchefen en idé om att bygga en ny idrottshall som band ihop dagens idrottshall med sittplatsläktaren på idrottsplatsen. Det projektet skulle kosta cirka 60 miljoner kronor men några sådana pengar fanns inte. Därför har förvaltningen nu presenterat ett alternativ som innebär att kommunen köper en befintlig lokal istället för nybyggnation, något som förvaltningen menar låter sig göras till strax under 15 miljoner kronor.

Annons
 

Sedan tidigare har förvaltningen även tittat på vad det kan kosta att rusta upp Landskrona IP så att den håller för de krav som Svenska Fotbollförbundet ställer.
– Det kostar mellan 15 och 20 miljoner kronor. Men någon sådan renovering hinner inte genomföras till 2014 utan det ligger ytterligare ett år fram i tiden. Sedan vet jag att BoIS har tittat på alternativ men vår förvaltning har inte hört något mer.

En förändring på IP som förmodligen kommer att ske är att den så kallade röda paviljongen uppförd 1924, bakom ståplatsläktaren kommer att rivas.
– Vi har talat med fackfolk och de säger att det inte går att få byggnaden i ett bra skick. Därför föreslår vi att den ska rivas och istället uppförs en ny byggnad med omklädningsrum som jag beräknar ska stå klar 2016, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser