Annons

Fem miljökonferenser under 2013

Under 2013 kommer miljöförvaltningen att stå värdar för inte mindre än fem seminarier i miljöns tecken. Det första hålls den 14 maj i stora salen på Folkets hus och temat är Landskrona i världen – Industrins miljöfrågor.

På plats i Landskrona för att tala är Donald Huisingh, professor vid University of Tennessee.
– Han är ett stort namn i världen och han var engagerad som forskare och inspiratör inom Landskronaprojektet. Han är mycket karismatisk, säger den före detta miljöchefen Högni Hansson som är timanställd av miljöförvaltningen tills en ny chef är på plats.
Under en tioårsperiod från slutet av 1980-talet kom Landskrona att stå i fokus för förändrad syn på industriellt miljöarbete. Från att ha betraktats som något ofrånkomligt kostbart visade många Landskronaföretag exempel på hur minskad miljöpåverkan genom förebyggande arbete kunde stärka deras konkurrenskraft.
Ett tiotal företag deltog i Landskronaprojektet och skapade förebilder som satte staden på den internationella miljökartan.
– Projektet var känt i hela världen utom i Landskrona, säger den tillförordnade miljöchefer Håkan Ärnflykt och småler.
– Det var så stort att det blev uppmärksammat av FN:s miljöorgan.

Annons
 

Förutom Donald Huisingh kommer tio andra föreläsare att stå på scenen under dagen. Moderator är Gunilla Sandström som sedan 15 år driver företaget Miljölots.
Ytterligare två konferenser hålls i maj. Den 23 maj diskuteras Landskronas miljöhistoria och glömda visioner på Villa Fridhill och den 31 maj hålls en naturvårdskonferens till minne av John Kraft, en botaniker från Lanskrona som skulle fyllt 100 år 2012.
Han är unik på det viset att han är den enda i landet som skrivit en kommunflora, säger Högni Hansson och informerar att den konferensen hålls i filmsalen på museet.
Till hösten är två seminarier inplanerade.  Den 27-29 september hålls en konferens om tråddriven trafik.
Det är ju passande att det sker just i år eftersom trådbussen firar tioårsjubileum i staden, säger Håkan Ärnflykt. Var denna konferens hålls är ännu inte spikat.
Årets sista konferens hålls på teatern den 29 oktober, då på temat lågenergihus.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser