Annons

Klartecken att riva hus i Norrestad

Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Igår beslutade en enig stadsbyggnadsnämnd att bevilja Landskronahem rivningslov för två trevåningshus på Kopparängen.
– Det är ett gammalt majoritetsbeslutet som vi tagit i Landskronahems styrelse och som S då reserverade sig emot, säger Torkild Strandberg (FP), ordförande i bostadsbolagets styrelse.

Här finns relativt tunga renoveringsbehov samtidigt som husen till stor del står tomma. Vår bedömning är att både området och Landskrona mår bra om  antalet lägenheter med begränsad attraktionskraft minskas, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

Husen som ligger på Emaljgatan 2 och 4 består av sammanlagt fem trappuppgångar med totalt 44 lägenheter. Husen är en del i den sista etappen i miljonprogramssatsningen norr om Ringvägen. Hela området inklusive fastigheter är ritade av Inge Stoltz. I beslutsunderlaget till politikerna framgår inga skäl till varför bolaget önska riva fastigheten däremot en avstyrkan från stadens stadsantikvarie Lena Hector.
– Bostadsområdena berättar om tidens planideal med trafikseparering och stora görnytor för lek och utevistelse mellan huskropparna, husen bildar en tydlig struktur där varje huskropp ingår i en större helhet. Bebyggelsen berättar också om tidens rationella byggprocess. Landskronas miljonprogramområde är ytterliggare en årsring i stadens bebyggelse, skriver hon i sitt yttrande och menar att de nu rivningsaktuella husen ramar in gårdsmiljön. En skrivelse som häromveckan antogs av kulturnämnden men som alltså politikerna i stadsbyggnadsnämnden inte ville ta hänsyn till.

När Landskrona Direkt varit i kontakt med några av politikerna i nämnden  och i Landskronahems styrelse – inte mindre än fyra av dessa sitter på dubbla stolar och fick avstå att rösta – så har man hänvisat till Torkild Strandberg när vi frågat om anledningen till rivningsbeslutet.
– Det är ingen hemlighet att vi har ett överskott på mindre attraktiva lägenheter och dessa gör vi oss nu av med. På väldigt lång sikt kan vi dessutom se att dessa öppna ytor kan ge plats för andra upplåtelseformer i området, säger Torkild Strandberg.

Frågan är då i vilket skick fastigheterna är?
– Det finns ett visst renoveringsbehov av  fastigheterna, säger Helena Fremle, VD för Landskronahem.
– De som röstade för rivning ville inte lägga medel på dessa fastigheter. Idag bor det en del hyresgäster men vi håller på att hjälpa dem till andra lägenheter.

Oppositionsråd Niklas Karlsson (S) som också sitter med i styrelsen för Landskronahem var kritisk till beslutet när det togs och tror inte det slutar med denna rivning.
 Skälet är väl att man ska ta bort lägenheter som är potentiella för människor som inte tjänar över medelinkomsten helt enkelt. Jag gissar att det inte är slut med detta. För Landskronahems del är det inget bra beslut. Dels utarmar vi området och avskärmar fastigheterna som ligger mot Kopparhögarna, dels är det ekonomiskt sätt sämre för bolaget, säger han.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser