Annons

Bättre klimat för fastighetsägare

Fastighetsföretagarna i Landskrona upplever att det har blivit lättare att bedriva sin verksamhet det senaste året. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet som Fastighetsägarna Syd gör årligen. I Landskrona har index höjts och ligger nu klart över snittet för de undersökta kommunerna.

Fastighetsägarna Syd har under flera år låtit Demoskop mäta hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för företagande ser ut samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider på sin ort.
–  Ett gott samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna ger goda effekter för orten. Bra villkor för fastighetsföretagande gör att fler vill investera, utveckla och bygga nytt, vilket ger en balanserad bostads- och fastighetsmarknad som gynnar kommunens tillväxt, säger Karin Gjörtler, platschef på Fastighetsägarna Syd.

Annons
 

Höga betyg ger fastighetsföretagarna i Landskrona till kommunens krav på sopsortering, kontakterna med tjänstemännen och kommunens engagemang i utvecklingen av centrum. Positiva förändringar går också att utläsa gällande kommunala avgifter och hanteringen av byggärenden.

Vad som kan bli bättre är kontakten med politiker, hanteringen av planärenden och konkurrens på lika villkor mellan kommunala och privata fastighetsbolag.
–  För oss som organisation är den här rapporten mycket viktig i dialogen med politiker och tjänstemän. Här får vi en indikation på vilka frågor som fungerar och vilka som behöver extra uppmärksamhet så att fastighetsföretagarklimatet kan bli ännu bättre i framtiden, avslutar Karin Gjörtler.

Det är 16 kommuner i Kronoberg, Skåne och Blekinge län, som ingår i undersökningen som mäter 14 olika parametrar som sammanvägs i ett index. Index för Landskrona är 104, vilket är över snittet 100 bland de sexton kommuner som var med i den senaste mätningen för 2012. Bästa Fastighetsföretagarkommun är Ängelholm med ett index på 109.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser