Annons

Bidraget till riksteaterföreningen fryses

Nu står det fullkomligt klart att det råder en öppen konflikt om utbudet på Landskrona teater.
I den ena ringhörnan återfinns kulturförvaltningen och dess politiska nämnd och för motståndet svarar Landskrona riksteaterförening.

En enig kulturnämnd beslutade på onsdagen att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet med föreningen för kommande år samt att det återstående beloppet på 125 000 kronor av årets bidrag fryses i avvaktan på en diskussion om aktuellt utbud.
– Det är bara att erkänna att det under senaste året funnits konflikter kring verksamheten och hur vårt gemensamma avtal skall tolkas, säger förvaltningschef Göran Nyström och beskriver situationen som ”helt exceptionell”.
Förvaltningen har i runda svängar samarbete med 100 föreningar och allmänt sett har vi en bra och ömsesidig dialog. Det är klart att det kan finnas någon som exempelvis vill ha en ny ishall och att vi då inte har möjlighet eller ekonomi att hörsamma alla önskemål. 

Annons
 

Avtalet med Landskrona riksteaterförening löper ut vid årsskiftet och i dagsläget är förvaltning och nämnd inte beredda att förlänga detta.
– Det är vårt sätt att sätta press på föreningen och få de till förhandlingsbordet. Som vi ser det har man inte uppfyllt avtalets mål om allsidighet, säger Gunlög Stenfelt (FP), kulturnämndens ordförande.
– De har fått ett förslag till avtal men sen har vi inte fått veta vad det är man inte gillar i detta. Vi vill absolut inte styra innehållet i sig men ser helst ett så brett utbud som möjligt för de skattepengar som vi betalar ut till föreningen.

Oenigheten bottnar alltså i att förvaltningen och föreningen har skilda synpunkter på vilken typ av föreställningar, som skall omfattas av det kommunala stödet. Avtalet anger att föreningen skall erbjuda ett allsidigt utbud av hög kvalitet.
– Här har föreningen i huvudsak begränsa utbudet till främst musikteater och humor, delvis utfört av amatörer. Vi ser helst att det är professionella utövare, säger Göran Nyström.
– Ska det spelas amatörteater ser vi hellre lokala förmågor på scen. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att om Divertimento velat sätta upp, låt säga Porgy och Bess, så hade vi sett många vinningar med det och högst troligt också stöttat ett sådant projekt, kanske rent av rejält.

– Klart är att vi också måste arbeta upp en annan publik. Kanske kan vi stötta en annan riksteaterförening i stan med en annan inriktning. Det finns inget som hindrar att det finns två olika riksteaterföreningar i Landskrona.

En annan sko som klämmer är att Riksteaterns distriktsorganisation har tagit initiativ till att Landskrona tillsammans med Kristianstad och Ystad skulle bli lokala spelplatser för ett projekt där fria teatergruppers utbud skulle bli tillgängligt i hela regionen och inte enbart spelas i Malmö.
– Detta projektet har riksteaterföreningen i Landskrona ställt sig avvisande till, säger Gunlög Stenfelt och beklagar att så är fallet.

På sistone har det också förekommit konflikter kring den praktiska användningen av teaterbyggnaden i samband med föreställningar. Förvaltningen ser också gärna att det förläggs så kallade rescidens till teatern, vilket i sig begränsar möjligheten för föreningen att upplåta teatern i den utsträckning man haft tidigare.

– På 90-talet, efter Skånska Teaterns flytt från Landskrona så drog kommunen och riksteaterföreningen inte alltid jämt men under flera år har det sedan funnits en bra dialog. Tyvärr hade föreningen det tufft och besvikelsen var stor från många efter Jack Nicholson-fadäsen på Citadellet, säger Göran Nyström och menar att det är kring den tidpunkten man kan hitta roten till den nuvarande konflikten.
 
– Det hela är beklagligt. Det är en jättestor förening och vi ska inte själva stå som arrangör. En fortsättning lär följa, avslutar Gunlög Stenfelt.

Läs mer:
Teaterförening kan läggas på is

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser