Annons

Har vi råd att ta tag i klimatförändringarna?

På grund av klimatförändringar har vi på senare år kunnat konstatera stigande havsnivåer samt fler och starkare stormar. På tisdag den 23 april berättar Hans Hansson, professor vid Institutionen för teknisk vattenresurslära på Lunds universitet, om hur det påverkar våra kustområden samt vad vi kan göra och om det är ekonomiskt möjligt att göra något åt det.
Föredraget som arrangeras av Borstahusens museiförening hålls i Pumphusets konsthall med start klockan 19.00.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser