Annons

Socialdemokraterna överklagar beslut om sjukvårdsorganisation

I förra veckan beslutade Region Skånes regiondirektör Jonas Rastad att slå samman Skånes alla sjukhus och övriga sjukvårdsförvaltningar till tre nya förvaltningar. Det innebär att inga av dagens sjukhus kommer att finnas kvar, varken som egna organisationer eller ens till namnen.
Idag överklagar Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande i vårdproduktionsberedningen, beslutet till förvaltningsrätten
– Jag gör det av två skäl. Det är i sak en katastrofal organisation och regiondirektören har inte formell rätt att fatta beslutet, säger hon.
Ingrid Lennerwald anser att den nya organisationen utgör ett hot, bland annat mot sjukhuset i Landskrona.

På torsdagens regionstyrelse redovisade regiondirektören för sitt beslut. Han berättade bland annat att ambitionen varit att sjukvårdsorganisationerna för östra och västra Skåne skulle ha lika många anställda, men att väst med förslaget fick tvåtusen fler än öst.
– Då skjuter han in att han dock ännu inte är klar med Ängelholm och Landskrona. Det går inte att tolka på något annat sätt än att han vill lägga ner eller kraftigt minska verksamheterna på dessa sjukhus, säger Ingrid Lennerwald.

Annons
 

Socialdemokraten menar att beslutet visserligen har fattats med Region Skånes borgerliga femklövers goda minne, men att det inte har föregåtts av någon formell politisk behandling.
– Så får det inte gå till. Beslut av denna karaktär kan bara fattas av fullmäktige, men femklövern vill väl inte ha någon politisk debatt, avslutar hon.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser