Annons

Försvenskningen av Skåne

Efter ett par mycket populära program kring slagen runt Landskrona, avslutas programtemat i anslutning till utställningen Ofredens skugga, med en föreläsning på Landskrona museum. Det handlar om tiden efter Roskildefreden 1658, då Skåne skulle gå från att ha varit ett östdansk landskap till att bli ett sydsvenskt landskap. Föreläsningen är nu på torsdag, den 18 april kl.18.30.    

Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds Universitet kommer att presentera detta stora skede i svensk historia. 1658 blev Skåne svenskt, men vägen dit var inte så enkel. Om detta vittnar bland annat Skånska kriget och alla händelser i och kring Landskrona.  Hanne Sanders berättar i föredraget om Skånes övergång från Danmark till Sverige under krig men också i fredstid, från Roskildefreden ända fram till början av 1700-talet.

Annons
 

Vad kom den nya gränsen i Öresund att betyda?  Ur svenskt perspektiv ville man ha trogna svenska undersåtar i syd och det handlade mycket om en fredlig integration i det nya landet Sverige. 

Hanne Sanders är professor i historia vid Lunds Universitet och knuten till Centrum för Danmarksstudier. Hon forskar i skånsk historia och har bland annat skrivit boken Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser