Annons

Historisk bro ökar tillgängligheten

Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Landskrona citadell, har i dagarna påbörjat arbetet med att uppföra en ny gång- och cykelbro vid Citadellet. Genom den nya bron återskapas den kommunikationsled som tidigare kopplade Landskrona citadell till nuvarande koloniområdet och Landskrona stad. Möjligheten för allmänheten att nå det vackra rekreationsområdet ökar nu markant.

Den ursprungliga bron på platsen uppfördes på 1700-talet men revs 1917 av säkerhetsskäl. Fängelseområdet hade vid den här tiden utökats till att omfatta även yttre och inre vallgraven och bron ansågs vara en alltför lockande flyktväg.
– Som förvaltare av Landskrona citadell tar vi alltid hänsyn till historien när vi ska vidareutveckla området. Utöver att det är roligt att få återskapa bron rent historiskt finns det en stor tillgänglighetspoäng. Med den nya bron blir det mycket lättare för landskronabor och turister att ta sig hit, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Annons
 

Den nya bron kommer att vara i trä och stå på pålar. Den kommer att få en röd kulör precis som övriga broar på området.

Planeringsarbetet har pågått under ett par månader men tar nu fart på allvar. Den nya bron ska vara klar att invigas den 25 maj, samtidigt som koloniutställningen c/o Kolonin invigs i bastion Carolus.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser