Annons

Halvmånen växer med hjälp av specialmaskin

Den 8-10 augusti arrangerar Landskronas idrottsföreningars samorganisation, LISA, en stor idrottsfest och med anledning av detta kommer strandlinjen mellan vattentornet och Strandpaviljongen att fyllas ut. Just nu håller man på att lägga ut stenbarriärer för att förhindra erosionen, ett inte alldeles enkelt arbete.
– Närmast handlar det om att skapa en större och skyddad sandyta i Halvmånen, just för Idrottsfesten. Vi planerar för en yta i storlek med en 11-mannaplan, eller cirka 7000 kvadratmeter, och just nu förbereds det arbetet, samtidigt som vi snyggar upp området inför jubileumssäsongen, säger Tom Sörensson på Fritid- och Kulturförvaltningen.
– Långsiktigt är det åtgärder för att förhindra erosion och bevara Per Albin Hansson-linjen med betonghinder. Senast nästa år räknar vi med att hela strandlinjen har ett fullgott skydd, vilket samtidigt innebär att det per automatik blir en bättre strand och ett mer tillgängligt rekreationsområde.

Det är dock inte en helt enkel uppgift att flytta ut strandlinjen.
– Återuppbyggnaden av den befintliga stenreveln som ligger cirka 200 meter västerut i förebyggande syfte mot naturkrafterna är nästan klart, men det saknas ytterligare tio meter norrut som vi måste lägga med en specialmaskin. De vanliga maskinerna sjunker ner och fastnar i surhålen, vilket hände härom dagen. Närmare stranden lägger vi lägre barriärer av natursten, både till skydd för stranden och som naturliga sandfång. Över tid, när vågorna slår mot stenbarriären, bildas en mindre sandbank framför barriären och bidrar till totalskyddet av sandstranden. Samma princip finns vid Campingbryggan, avslutar Tom Sörensson.


De vanliga traktorerna har gjort det mesta av jobbet men för arbetet längre ut i vattnet har man tvingats låna in en specialmaskin som inte sjunker i dyn.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser