Annons

Omorganisation inom den skånska sjukvården

För att öka samarbetet mellan de skånska sjukhusen och mellan sjukhus och primärvård har Region Skånes regiondirektör Jonas Rastad idag fattat beslut om en ny organisationsstruktur för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Den nya organisationen, som träder i kraft den 1 maj, innebär att antalet förvaltningar minskar från 13 till 3 och inordnas i det som i nuläget kallas Skånevård Sundet och i Skånevård Öst. Skånes universitetssjukhus kvarstår oförändrat och bildar Skånes universitetssjukvård tillsammans med primärvården i området.

Lasaretten i Trelleborg, Landskrona och Helsingborgs samt Ängelholms sjukhus kommer att ingå i Skånevård Sundet.
Lasarettet i Ystad, Hässleholms sjukhusorganisation och Centralsjukhuset Kristianstad kommer att tillhöra Skånevård Öst.
Primärvården Skåne kommer att delas upp i tre delar och integreras i respektive förvaltning.
– Med den nya organisationen hoppas vi få bättre förutsättningar för att kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Likaså att tillgänglighet och kvalité blir ännu bättre, säger Jonas Rastad.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser