Annons

Utredning klar om nerskräpning

Nedskräpning upplevs av många människor som ett växande problem i samhället samtidigt som nedskräpning kan medföra en rad negativa effekter på omgivningen.
– Ett nedskräpat område tenderar att generera ännu mer nedskräpning eftersom det kan ge signaler till människor om att nedskräpning är ett accepterat beteende. Ett område som är nedskräpat kan även generera allvarligare brottstyper såsom skadegörelse. Dessutom påverkar nerskräpningen såväl turismen och handeln, säger Hanna Andersson Ljus som praktiserade på stadsledningskontoret i höstas då hon genomförde en utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona.
– Utredningen presenterar bland annat hur arbetet mot nedskräpning i centrala Landskrona ser ut idag samt hur detta arbete kan utvecklas. Utredningen presenterar även hur fastighetsägare och butiksinnehavare i centrala Landskrona, invånare i Landskrona stad samt anställda inom kommunen ser på nedskräpning i centrala Landskrona. Synpunkter från dessa aktörer har samlats in genom enkätundersökningar och intervjuer.

Utredningen ska ses som ett underlag för fortsatt diskussion kring ämnet nedskräpning i centrala Landskrona.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser