Annons

Nio år gamla minnesanteckningar bringar ljus över personalhantering

Det rådde full politisk enighet kring de personalförändringar som genomfördes i anslutning till den stora kommunala omorganisationen, Landskrona 2000 +.
Det visar de minnesanteckningar från styrgruppens möte den 14 december 2004 vid vilket personalfrågorna diskuterades och som Landskrona Direkt som första media nu publicerar.

Styrguppen bestod av valda politiker från höger till vänster på den politiska skalan. Socialdemokraterna representerades av Niklas Karlsson, då kommunstyrelsens ordförande, moderaterna hade två ledamöter, dåvarande kommunalrådet Tutti Johansson Falk samt Jan Nimmermark. Folkpartiet representerades av Jac Nepérus och Vänsterpartiet av Alinda Zimmander, i dag socialdemokrat.
– Vi diskuterade personfrågorna och det rådde total politisk enighet om handläggningen, berättar Niklas Karlsson som fått klä skott för att själv vara ansvarig för personalförändringarna.
Den kritiken har varit både felaktig och falsk, det visar handlingarna, poängterar han och ser snarare kritiken för vad som beslutades för åtta år sedan som ett försök att flytta fokus från hur den nuvarande politiska kommunledningen handlagt personalfrågor.
– Här kan man verkligen inte tala om politisk enighet och tyvärr har sakfrågorna hamnat i skuggan av en ren historieförfalskning, betonar han och är glad över att minnesanteckningarna nu kommit fram.
– Då kan var och en själv bilda sig en uppfattning av vad som beslutades och kanske kan vi nu få en sakligare diskussion kring personalfrågorna, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
 

Ta del av:
Minnesanteckningarna från styrgruppsammanträde den 14 december 2004

Läs mer om hur det hela tog sin början:
Gestaltkonsult Kess Simmasgård på plats

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser