Annons

@TryggLA på Twitter

Landskrona stad är en flitig aktör på sociala medier och i dagarna har ytterligare ett konto skapats. Det är avdelningen för trygghet och säkerhet i Landskrona stad som har startat ett twitterkonto @TryggLA.

– Via Twitter vill vi berätta hur avdelningen arbetar med brottsförebyggande insatser, länka till relevant information och ge tips på hur privatpersoner själva kan skydda sig mot brott. Vi vill också bidra till att lyfta positiva exempel på hur vi och andra arbetar för att öka tryggheten i Landskrona, men också i andra delar av landet, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter och menar att syftet med twittrandet också är ett led i att öka intresset och engagemanget för trygghetsfrågan generellt.
–  En fråga som är viktig för Landskrona stad. 

Annons
 

Arbetet med Twitter är precis i startgroparna så vi hoppas att detta ska kunna utvecklas med tiden. Exempelvis med att ha fler som twittrar från kontot eller för att öka möjligheterna till direkt dialog med landskronabor och andra intressenter, säger Mats Persson, avgående säkerhetschef i Landskrona stad.

30-tal olika kanaler
Bland de sociala medierna kommunicerar Landskrona stad främst via Facebook och Twitter, men har också blivit allt flitigare på Instagram, YouTube och i bloggar.
Sammanlagt används ett drygt 30-tal olika kanaler.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser