Annons

Landskrona förlorade i Högsta Domstolen

Nu står det klart, Landskrona kommun är skadeståndsskyldig för Åhlénsbranden. Det slog Högsta domstolen fast idag.

Det var i december 2002 som den då 13-åriga flickan anlade en brand i varuhuset som ödelade Åhléns och Hemköp.

Annons
 

Flickan hade varit omhändertagen av socialnämnden för LVU-vård i flera år och var efter utskrivning från BUP tillfälligt placerad hos sin mamma i avvaktan på en mer permanent lösning. Hon hade tidigare rymt från olika hem, också när hon befann sig under intensiv övervakning, och anlagt ett antal bränder.

Högsta domstolen har i dag bekräftat vad hovrätten och tingsrätten tidigare har fastslagit, nämligen att Landskrona kommun är skyldig att ersätta de skador som branden orsakade.

I domskälen anges att det är barnets intresse som är bestämmande för var ett barn ska placeras. Om ett placeringsbeslut är olämpligt kan det inte i sig grunda skadeståndsansvar för kommunen mot sådana utomstående som drabbas av att barnet gör skada. Däremot kan underlåtenhet att se till att barnet hålls under uppsikt där det har placerats under särskilda förhållanden medföra ett sådant ansvar.
Jag är oerhört besviken på domen. Detta betyder att kommunerna är strikt ansvariga för vad invånarna gör. Det här kommer att innebära att fler barn måste hållas inspärrade, och att alla behandlingsformer med öppenvård måste övervägas ännu mer noga, säger kommunalråd Cecilia Lindell (M), i en första kommentar till domen.

Högsta domstolen slår fast att omständigheterna i detta fall motiverade högt ställda krav på att socialnämnden vidtog möjliga och lämpliga åtgärder för att på ett påtagligt sätt motverka risken för att flickan skulle anlägga bränder. Utredningen i målet tillät dock inte några slutsatser om vilka möjligheter till en effektiv uppsikt av flickan som förelåg vid placeringen hos mamman.
– Det berodde väsentligen på att socialnämnden inte hade gjort någon adekvat utvärdering av faresituationen. Bedömningen utgick i det läget från att det hade varit möjligt att med en lämplig uppsikt påtagligt motverka faran för att flickan anlade bränder, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande.

Högsta domstolen anser att Socialnämndens insatser för uppsikt var begränsade och otillräckliga. Kommunen ansågs därför vara skadeståndsskyldig.

Ett av justitieråden som deltog i domen var dock skiljaktig och ansåg inte att kommunen är skadeståndsskyldig.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser