Annons

Kommunalrådens kommentarer till domen

– Det rättsliga efterspelet har varit en lång process. Ärendet är komplext, vilket också domen visar bland annat genom att domstolen inte var enig i sitt beslut, säger Landskrona stads tre kommunalråd Torkild Strandberg (FP), Cecilia Lindell (M) och Niklas Karlsson (S) i ett gemensamt uttalande.

– Vi hade förväntat oss en annan utgång. Kostnaden för regleringen av skadeståndet har sedan länge reserverats i stadens räkenskaper, säger kommunalråden.

Annons
 

Tidigare har både tingsrätt och hovrätt dömt Landskrona stad att betala skadestånd till två försäkringsbolag då dessa instanser har ansett att Landskrona stad har brustit i sitt ansvar för flickan. Vid tiden för branden var hon tillfälligt placerad i sitt hem och det var då som hon anlade branden.

Det är viktigt att betona två saker: Beslutet att placera flickan hos sin mamma samt den tillsyn som gjordes från stadens sida kritiseras inte i domen. Däremot menar HD att staden skulle ha gjort en mer omfattande skriftlig riskbedömning av flickan, vilket går längre än vad som krävs enligt nuvarande lagstiftning, säger kommunalråden.

Dagens besked från Högsta domstolen innebär att hovrättens dom slås fast med skadestånd på 50 miljoner kr. Stadens egen försäkring ersätter 30 miljoner kr. Därutöver ska Landskrona stad betala ränta och rättegångskostnader.

Läs mer:
Här kan du ladda ner hela domen (PDF)
Landskrona förlorade i Högsta Domstolen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser