Annons

Prestationsbaserat statsstöd till Centrum-Öster

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar idag att regeringen fattat beslut kring ett prestationsbaserat stöd till utsatta stadsdelar, varav Centrum-Öster i Landskrona är en av 15 utsatta stadsdelar som kommer ifråga.

I statsbudgeten satsas 100 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden, som man benämner dessa stadsdelar.

Annons
 

De 15 stadsdelarna har i dag en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, en förvärvsfrekvens som är lägre än 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent.

Storleken på stödet ska baseras på tre indikatorer:
… andel av befolkningen som förvärvsarbetar,
… andel av befolkningen som mottar långvarigt försörjningsstöd samt
… andel av dem som det givna året gick ut nionde klass med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

I modellen ska också hänsyn tas till hur stort mottagande av flyktingar som har skett i respektive stadsdel åren 2008-2012.

Stimulansmedlen kopplas individuellt till var och en av de tre indikatorerna. Den första utbetalningen kommer att ske i slutet av 2013 och baseras på förändringen mellan 2011 och 2012. Ju större positiv förändring för respektive indikator som mäts i en stadsdel, desto mer pengar får stadsdelen.
– En av våra stora sociala utmaningar är att lyfta de mest utsatta stadsdelarna. Genom att stöd ges prestationsbaserat kan vi styra kommunernas insatser mot åtgärder för jobb, godkända skolbetyg och minskat bidragsberoende. Då stadsdelar jämförs med varandra kan vi också jämföra vilka åtgärder som fungerar bäst för att bryta utanförskapet, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Fördelningen av pengarna kommer att skötas av Boverket, som också får till uppgift att följa upp hur pengarna används.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser