Annons

Seminarieskolan vinnare i skolvalet

Skolvalet till grundskolan är nu avslutat och elevernas skolplaceringar till hösten är klara. Seminarieskolan årskurs 7-9 är den stora vinnaren.

Seminarieskolan är med 91 förstahandssökande och 96 elevplaceringar i årskurs 7 till hösten den stora vinnaren. Att jämföra med att de årskurs 9-elever som nu lämnar skolan till sommaren är 53.
– Seminarieskolans positiva elevutveckling visar att första steget i projektet ”Attraktiva skollokaler” blev lyckat. Våra förväntningar om att erbjuda en attraktiv skola har med råge uppfyllts. Eleverna på Seminarieskolan är stolta över sin skola, det har säkert varit en viktig faktor när andra elever nu valt skolan. Efter skolvalet finns det anledning för både elever och personal att sträcka på sig lite extra, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande.

Annons
 

I staden är det endast Västervångskolan som har fler förstahandssökande till årskurs 7 i höst med 128. Nästan alla kommer beredas plats på skolan med undantag av sex elever som får sina lägre val tillgodosedda.

Valet till förskoleklass är också gjord. Fyra skolor har fler förstahandssökande än platser. Albanoskolan, Alléskolan, Västervångskolan och Säbyholm Montessoriskola.
Total flest förstahandssökande och därmed också platser till förskoleklasser har Seminarieskolan och Västervångskolan. Båda skolorna kommer ta emot vardera 68 nya förskoleelever.
– Albanoskolan är den skola som har flest elever i kö till förskoleklass. 58 förstahandssökande till 44 platser. Ett bra bevis på en mycket välfungerande skola med gott rykte, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Totalt sett har 93,5% av de sökande till förskoleklass och årskurs 7 fått sina val tillgodosedda.
– Det är större elevkullar som både börjar förskoleklass och årskurs 7. Målet är självfallet 100% men det har inte kunnat nås i år. Alla de fristående skolorna i staden har deltagit i arbetet med skolvalet. Detta är mycket glädjande och ger alla stabilare planeringsförutsättningar och ett öppet klimat, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser