Annons

Kommunen förlänger med chefer

Kommunstyrelsen beslutade idag att utse Stefan Johansson till tillförordnad stadsdirektör till dess att en permanent stadsdirektör rekryteras, dock längst till 2013-09-30.
– Jag hoppas verkligen vi hinner med det, säger kommunalråd Cecilia Lindell (M).
– Vi kommer åtminstone inte till en början att anlita något rekryteringsbolag utan att gå på kontakter. Nu tror jag det blir bekymmersamt då det krävs att många människor ska vara överens kring en ny kommundirektör.
 
Kommunstyrelsen beslutade att förlänga chefsförordnandet för Anette Lindberg Mohlin, individ- och familjeförvaltningen, i ytterligare tre år, till och med 31 december 2016. Förordnandet för Göran Nyström, chef för fritids- och kulturförvaltningen, förlängdes i ytterligare ett år, till och med 31 december 2014.
 
Som tillförordnad chef för miljöförvaltningen utsågs Håkan Ärnflykt från och med 1 april till och med ny förvaltningschef rekryteras, dock längst till och med 31 augusti 2013.

När det gäller ny miljöchef och näringslivschef  kommer dock ett rekryteringsbolag att anlitas. Annons har gått i dagarna.
– Vi har en garanti att om chefen av en eller annan anledning slutar inom ett halvår så genomför rekryteringsbolaget en ny process utan kostnad, berättade t.f stadsdirektör Stefan Johansson för Landskrona Direkt för en vecka sedan.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser