Annons

Landskrona Soroptimistklubb firar 50 år

Landskrona Soroptimistklubb fyller 50 år, och det firar man på Pumphuset i Borstahusen med lunch och föredrag den 23 mars. Det är exakt på dagen ett halvt sekel sedan klubben hade sin högtidliga charterfest i Landskrona.
– Vi är väldigt glada över att vi har lyckats engagera professorn och författaren Bodil Jönsson från Lund som föredragshållare, säger soroptimisternas ordförande Marianne Jonasson.

Soroptimist International är en internationell kvinnoorganisation, bland annat respresenterad i FN, som bildades i USA 1921. Det är en yrkesorganisation där medlemmarna har olika yrkesklassifikationer. Målsättningarna är bland annat att upprätthålla en hög etisk standard i yrkeslivet, att verka för förbättring av kvinnans ställning, att arbeta för internationellt samförstånd och medmänsklig förståelse.

Annons
 

Soroptimistklubben i Lund, bildad 1953, tyckte att Landskrona borde ha en klubb, och Lilly Bengtson fick förfrågan år 1962. Hon samlade ihop en grupp yrkesaktiva kvinnor för att bilda klubben, och hon blev också charterpresident i Landskronaklubben.

Idag har klubben 22 medlemmar. Soroptimismen är global och finns i samtliga världsdelar, och i Sverige finns 63 klubbar med sammanlagt cirka 1450 medlemmar från Malmö i söder till Luleå i norr.
– Sedan ett antal år medverkar vår klubb i ett projekt för att hjälpa misshandlade kvinnor i Rumänien, berättar Marianne Jonasson.
– Vi har en medlem som är född i Rumänien, och genom hennes kontakter står vår klubb och andra sydsvenska klubbar för en halv psykologlön i ett projekt i Brasov i Transsylvanien. Tre av de kvinnor som arbetar i projektet kommer att vara med vid vårt jubileum och berätta om dagsläget i Rumänien.

Vid jubileet kommer soroptimister från andra sydsvenska klubbar att delta. Också representanter för andra kvinnoorganisationer i Landskrona är inbjudna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser