Annons

Framtidens Öresundsregion

Måndagen den 4 mars höll Jenny Andersson, analytiker på Öresundsinstitutet, föredrag hos Föreningen Norden på Stadsbiblioteket. Hon talade om förändringar i konjunkturer, invånarantal, kommunikationer och investeringar i Öresundsregionen. Det gavs tillfälle att ställa frågor. Jenny besvarade dessa mycket sakkunnigt. 40 personer kom till evenemanget.

Efteråt serverades en lättare förtäring och det anordnades lotteri.
Nästa sammankomst äger rum måndagen den 15 april kl. 18.30 på Stadsbiblioteket. Då kommer Palle Påander och håller ett föredrag om ”Hansans män – fredliga köpmän eller maktgalna pirater?”

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser