Annons

Tjänstemän promenerade i Norrestad

Under vecka 7, 8 och 9 genomfördes så kallade dialogvandringar i Karlsundsområdet för förvaltningsledningar och nämnder med syftet att skapa dialog med de som bor och verkar i området. Vandringarna var guidade och leddes av en boende från området.

Syftet med dialogvandringarna är att öka kunskapen och känslan för området. Detta skapar förutsättningar för en gemensam nulägesbild som är viktig för det fortsatta arbetet och utvecklingen av Karlslundsområdet, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

Annons
 

Det är många som har gått dialogvandringarna och tycker det varit givande.
– Möten med människor som bor i området var både givande och lärorikt. Detta är något jag tar med mig inför det fortsatta utvecklingsarbetet för staden och Karlslundsområdet, säger Stefan Johansson, t.f. stadsdirektör.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser