Annons

Stor satsning på matematik

Skolverket har beviljat Landskrona 122 lärarplatser i den statliga fortbildningssatsningen Matematiklyftet. Detta innebär att alla stadens matematiklärare i grundskolan och gymnasieskolan kommer genomgå denna fortbildning kommande läsår.

Matematiklyftet kommer koncentrera sig på att stärka metoder och former för matematikundervisningen. Lärandet kommer ske kollegialt, det vill säga tillsammans med andra lärare.
– Vi har under ett par års tid satsat på att stärka vår matematikundervisning. Vi har sedan drygt ett år tillbaka varit en av pilotkommunerna i SKLs matematiksatsning. Den statliga satsningen är nu en naturlig fortsättning, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Kommunen har också fått medel att utbilda sex matematiklärare som handledare i fortbildningssatsningen. Deras uppgift är att handleda och professionellt stödja övriga matematiklärare. Enligt Skolverket skall handledarna vara särskilt skickliga matematiklärare.
– Vi kommer även inom kort utlysa ett antal förstelärartjänster i staden. Detta är enligt den statliga karriärtjänstreformen. Även här kommer matematiken att prioriteras. Målet för alla satsningar är bättre elevresultat i matematik, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser