Annons

Femklövern skjuter fram beslut om ögonsjukvård

Femklövern i Region Skåne vill ha fördjupad dialog och ytterligare beslutsunderlag. Därför kommer beslut inte att fattas angående ögonsjukhus i Landskrona på vårdproduktionsutskottets sammanträde den 26 mars. Det skriver femklövern i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen.
– Vårt mål är att fortsätta att förbättra den skånska sjukvården och det är viktigt att beslut tas med bästa tänkbara underlag. Efter den dialog som har förts i arbetsgrupperna – med värdefulla synpunkter från enskilda medarbetare – står det klart att det inte är möjligt att fatta beslut redan den 26 mars. Flera av frågorna behöver utredas ytterligare och konsekvenserna behöver belysas tydligare, skriver Michael Sandin (M), ordförande i vårdproduktionsutskottet.

I den dialog och det arbete som följde inriktningsbeslutet har det från medarbetare funnits invändningar som behöver beaktas rörande ett ögoncenter i Landskrona.
– Utgångspunkten är fortfarande den samma; ögonsjukvården behöver förbättras och köerna behöver kortas. Region Skåne ska ha en ögonsjukvård av högsta klass och ska vara attraktivt för de bästa specialisterna på området. Arbetsgruppen fortsätter därför att titta på hur idén om ett ögonsjukhus i Landskrona kan genomföras. De förslag som tas fram i arbetsgruppen kommer beaktas och femklövern kommer gå vidare med den bästa lösningen, skriver Michael Sandin utan att med ett ord nämna situationen för operationsverksamheten på lasarettet.

Annons
 

Även om inte operationsverksamheten nämns väljer kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) att tolka besked positivt.
– Jag är idag glad över att region Skåne tar ett steg tillbaka och väljer att ytterligare analysera och titta på konsekvenserna innan beslut fattas om de tunga förändringar som skulle drabba Landskrona. Jag vill understryka att tankarna om att flytta högspecialiserad vård, tex ögonsjukvården, till Landskrona är mycket välkomna. Det skulle ge vårt sjukhus en mycket önskad stabilitet och framtidstro och därmed ge vården i Landskrona förutsättningar att verka långsiktigt. Under allt för lång tid och under skiftande majoriteter har hela eller delar av lasarettets verksamhet varit hotad i Landskrona. Detta är ohållbart om vården ska få chansen att utvecklas och personal och patienter känna tilltro, säger han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser