Annons

Ytterligare sex ledamöter måste svänga

Ännu är det i ovisst vad som kommer att ske med operationsverksamheten vid Landskrona lasarett. Från totalt mörker tändes igår hoppet för personalen men när och om det ljusnar helt är det ingen som vet idag. Skulle Förvaltningsrätten komma till beslutet att ärendet ska avgöras i regionfullmäktige så hänger frågan på åtta röster.

Sedan Förvaltningsrätten igår tillsvidare stoppat processen att flytta operationsverksamheten vid Landskrona lasarett undrar många nu hur tågordningen ser ut och hur lång tid det tar innan saken prövas.
– Det är omöjligt att svara på, säger Håkan Hall, föredragande jurist på förvaltningsrätten i Malmö.
– Först ska Regionen svara i sak och sedan skickas detta till de klagande. Beroende på vad dessa i sin tur svarar kan ärendet skickas tillbaka till Regionen och så kan det pågå till parterna svarat färdigt. Därefter kommer det att tas upp som mål i Förvaltningsrätten, förklarar han.
Tills igår hade 117 överklaganden inkommit till Förvaltningsrätten.

Annons
 

Finner Förvaltningsrätten att frågan ska avgöras av regionfullmäktiges ledamöter, vilka helt enligt direktiven har att fatta  beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, så krävs att åtta ledamöter går emot rådande partilinje inom Femklövern, under förutsättning att oppositionen mangrant röstar emot de styrande.

Region Skåne styrs av en majoritet kallad Femklövern bestående av moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister. Tillsammans har man 82 av de 149 platserna i regionfullmäktige. Oppositionen bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och sverigedemokrater har sammanlagt 69 ledamöter i församlingen. Sedan tidigare har Landskronaborna Lena Benediktsson (FP) och Cecilia Lindell (M) sagt, att kommer frågan om strukturförändringar inom den skånska sjukvården och som innefattar flytten av operationsverksamheten på Landskrona lasarett upp på regionfullmäktiges bord, så kommer de att gå emot Femklöverns förslag.
Detta skulle innebära att ytterliggare sex ledamöter ur Femklövern måste rösta nej till förslaget för att det ska falla.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser