Annons

Rätten över sin egen kropp och reproduktion

Redan på torsdagskväll smygstartar Landskrona museum internationella kvinnodagen. Charlotte Petersson, antropolog vid Göteborgs universitet ger då en internationell inblick i jämställdhetsfrågor. Med utgångspunkt i sina fältstudier hos ursprungsfolk i Sydamerika presenterar Charlotte Petersson sin forskning kring reproduktiva rättigheter.
– Föreställningar om välbefinnande är kulturbundet, och huruvida många barn ökar eller minskar välbefinnandet är en fråga om perspektiv,  konstaterar Charlotte Petersson utifrån sin avhandling där hon följt Shuar, en grupp ursprungsfolk i Ecuadorianska Amazonas.

Föredraget som hålls torsdagen den  7/3 startar klockan 18.30 i filmsalen och kretsar kring hur uppfattningar om kropp, person, reproduktion och sociala relationer är tätt sammanlänkade med varandra. Och vad som händer med dessa uppfattningar när nya tankesätt kring familjestorlek och preventivmedel introduceras.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser