Annons

Klassisk korvmoj växer

Stadens sista (?) klassiska korvmoj blir pizzeria. Frågan är väl om inte mosmaskinen som är världskänd i Landskrona bör K-märkas när Haralds växer och blir Grill & Pizzeria.

I veckan gav stadsbyggnadsnämnden ett tillfälligt bygglov på fem år för en tillbyggnad av smått klassiska Haralds gatukök vid Sandvången.
Tillbyggnaden blir på cirka 90 kvadratmeter så att man kan hysa en servering för runt 30 personer, säger stadsarkitekt Petter Eiring och bedömer att den nya byggnaden därmed utökas med 2/3-delar.

Annons
 

Tillbyggnaden blir en förlängning av det befintliga gatuköket norrut. Formen och byggnadshöjden kommer att vara densamma som nuvarande.
– Detta innebär att troligtvis fyra träd kommer att ryka,
säger stadsbyggnadschef Per-Fredrik von Platen.

Inga grannar på Sandvången har haft något att erinra mot utbyggnaden och övriga remissinstanser är av samma mening.
Miljöförvaltningen påminner om att sophanteringen måste ske på ett sätt att det inte orsakar olägenheter av fåglar och råttor, inte minst med tanke på att gatuköket ligger nära Skånes största råkkoloni.

Ägaren Orhan Cetin stegar upp platsen för tilltänka tillbygganden och förklarar var den nya serveringen kommer att finnas.
– Många av mina gäster har påtalat att de vill ha en inomhusservering inte minst nu på vintern,
säger han och lugnar alla om utbudet.
– Det kommer att bli som idag, bara att vi också tillför pizzor.

Exakt när spaden sätts i marken för utbyggnaden vet inte Orhan Cetin.
– Det kostar naturligtvis en del att bygga ut så någon datum för detta är ännu inte bestämt, avslutar han.


Istället för fyrkant som idag blir Haralds en långsmal Grill& Pizzeria.
Ritning: Kenth C:son Brandt Arkitektkontor.

 


Orhan Cetin har stegat upp hur lång tillbyggnaden kommer att bli.


Det finns mängder av minne kring Haralds. Många landskronabor har historier att berätta om den klassika korvkiosken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser