Annons

Tillsätt en kriskommission inom sjukvården

Årets första regionfullmäktigemöte startade med en särskild debatt om ”Inriktningen för hälso- och sjukvården i Region Skåne”. En representant från varje parti debatterade under gårdagen intensivt och åsikterna om läget i den skånska vården och hur den ska se ut i framtiden var minst sagt delade.

Majoriteten den styrande Femklövern (M, FP, MP, C och KD)  framhöll att mycket har blivit bättre i den skånska sjukvården och msn ville fortsätta sätta patienten i centrum genom att bland annat utveckla primärvården.
– Köerna har blivit kortare och tillgängligheten bättre, underströks det.
– Samtidigt måste man lyfta blicken och fokusera på vad man vill med vården i framtiden och inte bara måla med den svarta penseln som oppositionen gör, sades det vidare.

Annons
 

Oppositionen (S, V och SD) hade en annan bild av läget och framhöll att sjukvården var i ständig kris och framtiden såg allt annat än ljus ut.
– De enda som förnekar detta är de partier som styr Region Skåne, poängterades det från oppositionshåll som även ansåg att sjukvården lider av resursbrist och därför behövs en kriskommission.

På det lokala planet noterar vi att de anställda vid operationsavdelningen på Landskrona lasarett i måndags hade ett informationsmöte med sjukhuschef Magnus Heiman.
– Så mycket information fick vi inte. Inte heller fick vi något besked om vad som kommer att ske med våra tjänster efter den 1 maj, alltså om bara två månader, säger en av de anställda indignerat.

I tisdags förra veckan rapporterade Landskrona Direkt att 15 personer skickat in överklagan förvaltningsrätten rörande beslutet som vårdproduktionsutskott fattat kring strukturförändringar inom den skånska sjukvården och som innefattar flytten av  operationsverksamheten på Landskrona lasarett.
Nu står det klart att protesterna fortsätter att strömma in.
Ingrid Lennerwald (S) som var den av de tre personerna i vårdproduktionsutskott som deltog i beslutet men som röstade för avslag har nu likt Landskronamoderaten Leif Thorsell  överklagat och begärt inhibition av beslutet.
Region Skånes vårdproduktionsutskott har den 15 februari 2013 överskridit sina befogenheter genom att fastställa förvaltningsuppdrag och budget 2013 (dnr 1200810) innehållande stora strukturförändringar inom den skånska hälso- och sjukvården. Sådana strukturförändringar kan bara beslutas av regionfullmäktige, skriver hon i sin överklagan och yrka att förvaltningsrätten upphäver det ovan angivna beslutet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser