Annons

Föreslår gratis lördagsbuss

Gratis buss om lördagarna för att gynna cityhandeln är Sverigedemokraternas senaste förslag.

Till dagens fullmäktige lämnar SD in en motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda och se över möjligheten till gratis kollektivtrafik – inom kommungränserna, till och från Landskrona under lördagar.
– Landskrona centrum har under de senaste åren fått sig en kraftig upprustning och fått ett betydligt tätare centrum med många nya butiker och aktörer. För att ytterligare stötta handeln och få ökad aktivitet i city förslår vi att man utreder möjligheterna för avgiftsfri kollektivtrafik under lördagar, inte bara inom centrum utan även från kringliggande byar inom kommungränsen, skriver motionärerna och hoppas få med sig övriga partier på bussen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser