Annons

Spelberoendet i stan inte kartlagt

I runda svängar är sju procent av landets befolkning, 18-64, spelberoende eller ligger i riskzonen för att bli det. Om Landskrona följer snittet skulle motsvarande siffra för staden vara 1780 personer spelar för hårt.
– När det gäller spelmissbruk har vi i Landskrona inte kartlagt hur många individer som har ett spelmissbruk, säger Monica Jönsson, chef på sektionen för vuxenstöd vid individ- och familjeförvaltningen.
Det är ju också så att spelmissbruk kan handla om olika typer av spel och utifrån det kan representationen vara olika stor beroende på  åldersgrupper.

Enligt författaren till boken När allt är förlorat, Joakim Björck, så är kvinnor extra hårt ansatta av spelbolagens reklamkampanjer just nu och färsk statistik visar att dubbelt så många kvinnor sökte hjälp mot spelberoende under 2012 jämfört med året innan.
– I Skåne märks också en kraftig ökning av antalet spelberoende som tvingas gå till svarta lånehajar, berättar Joakim Björck och menar att Landskrona på inget sätt är förskonat från detta.
– Hela kitet finns här. Även illegala spelklubbar.

Annons
 

– Vi vet att spelberoende är ett växande problem, inte minst hos ganska unga personer, säger Monica Jönsson som även har en egen uppfattning när det gäller dataspel hos unga.
– Skolan skulle skapa något stöd inom elevhälsan för att fånga upp problembeteendet. Det är ju mer lämpligt än att socialtjänsten ska hantera den målgruppen, anser hon.

De senaste åren har Landskrona kunna hänvisa personer med spelberoende, som handlar om pengar, till Malmö och Öppenvårdhuset Gustav.
– Där kunde man erbjudas specifik behandling för sitt spelmissbruk. Nu i höstas fick vi veta att andra kommuner inte längre kan hänvisa klienter dit, då de varit tvungna att dra ner på resurserna, säger Monica Jönsson och konstaterar att i Landskronas öppenvårdsverksamhet finns idag ingen specifik behandling för spelmissbruk.
–  Dock är vår inställning att det finns stora likheter i varför man hamnar i ett missbruk eller beroende, oavsett ”drog” och att man kan arbeta med beteendeförändring. Vi tror dock att det kommer att göras satsningar på specifika program. Frågan är väl var man ska lägga ansvaret och till vilken peng.

Från kommunens sida finns inte heller något ansvar för tillsyn mot spelbutiker och spelmaskiner på restauranger, typ alkoholtillsynen.
– Vi utövar inte någon kommunal tillsyn över spelbutiker och spel på krogar. Det är Lotteriinspektionens kompetensområde att utöva tillsyn över det legala spelet. Vid tillsyn uppmärksammar vi förstås spelens placering och användning men något kommunalt tillsynsuppdrag finns inte, förklarar Bo Sörensson, tillståndshandläggare i Landskrona stad.

Fakta spelberoende:
Förra året sökte totalt 355 spelare hjälp för första gången hos Spelberoendes förening i storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm. Av dem var 67 kvinnor.

Staten bidrar med 28 miljoner kronor, till Folkhälsoinstitutet, en summa som varit konstant i tio år. Summan motsvarar 0,5 procent av Svenska Spels vinst på 5 miljarder kronor (42 miljarder i omsättning) Dryga 300 miljoner kronor lägger spelbolaget på marknadsföring.
Två av de 28 miljonerna går till de åtta lokalföreningarna inom Spelberoendes riksförbund.

Cirka 164 000 svenskar är spelberoende. Det motsvarar 2,2 procent av befolkningen i åldern 16-84 år. Ytterligare 390 000 personer ligger i riskzonen för att få problem med sitt spelande om pengar. Denna halva miljon lever ihop med 260000 personer, varav 76000 är barn, som också i hög grad far illa av spelandet. För 24000 spelberoende är situationen så allvarlig att behandling behövs.

Av alla som blir spelberoende i dag är hälften kvinnor. Det är en fördubblad andel jämfört med för bara några år sedan. Antalet spelberoende män i åldern 18-24 år har fördubblats sedan 2002. Fem miljoner svenskar spelar om pengar minst en gång per år.

Källa: ”Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2009”, Folkhälsoinstitutets senaste rikstäckande undersökning, publicerad 2011.

Läs mer: Omskakande om spelberoende

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser