Annons

Bättre resultat för nyanlända barn

Regeringen har idag presenterat förslag om förlängd skolplikt, prioritering av svenskämnet och extra undervisningstid i svenska för nyanlända elever.
– Vi välkomnar regeringens förslag om att satsa på våra nyanlända elever. I Landskrona har vi under en längre tid, arbetat fokuserat och strukturerat för att förbättra de nyanländas resultat. 2012 förbättrades betygen för denna grupp elever med hela 33 procent i åk 9. Det är ett fantastiskt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Undervisningen i Landskrona har fokus på svenska och språkinlärning och på att eleven snabbt ska gå in i ordinarie undervisning. Det är genom kontinuerlig bedömning och information av var eleverna befinner sig som alla elever oavsett bakgrund kan uppnå bra skolresultat, avslutar Torkild Strandberg

Annons
 

Skollagen ska reglera att man kan ge förberedelseklass i högst ett år. Där ska ges särskild undervisning i de ämnen där det behövs, men särskilt fokusera på svenska.

Nyanlända elever är barn som kommit till Sverige efter sju års ålder och gått högst fyra år i svensk skola.

Även Lärarförbundet gör som Landskronas kommunledning och välkomnar regeringens skolpaket för nyanlända men här vill fackförbundet även se att undervisning på modersmål stärkas.
– Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är oerhört viktig för kunskaper i alla ämnen. Svensk skola ska vara en skola för alla elever. Vi måste öka likvärdigheten och se till att elever med annan språkbakgrund får samma chans som andra elever, säger förbundsordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser