Annons

252 personer varslades

Ännu har inga varsel lagts i Landskrona under 2013. Men mörka moln hopar sig över en del arbetsplatser och sett till Skåne i stort är varselvågen just nu större än under den dystra hösten ifjol.

Strax innan jul varslades ett 20-tal personer på Assa Abloy Production AB (tidigare Besam) om uppsägning och tidigare anställda vittnar om hur de menar att en epok i Landskrona helt är på väg att avvecklas.

Annons
 

I månadsskiftet meddelade förpackningsföretaget Flextrus att man flyttar sin verksamhet till Lund. Det är oklart hur många av de 23 anställda i Landskrona som erbjuds jobb vid centraliseringen.

Lägg därtill mörkret över belysningsföretaget Thorn Lighting där de anställda oroligt får vänta på besked om de får behålla sina jobb (se artikel nedan) och det är lätt att förstå kommunledningens oro.
– Vi har inte fått någon bra start på 2013. Eftersom vår näringslivsstruktur är ganska ensidig så är vi i en bekymmersam situation. Vi har perspektivet att varje varsel och varje arbetslös är ett problem, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) i samband med att ”varsel” stod som en av punkterna på dagordningen när landshövding Margareta Pålsson i veckan gästade Landskrona.

I Landskrona varslades 252 personer under 2012 om uppsägning. Av Landskronas  14 500 sysselsatt så berördes därmed 1,7 procent av varsel. Detta var strax under snittet för Skånes kommuner (1,8 procent).
– Det är inte dom siffrorna som är bekymmersamma. Landskrona tangerar ungefär genomsnittet i Skåne. Idag ligger man på elfte plats i antalet varsel i förhållande till innevånarantalet, sa landshövdingen och såg inte siffrorna som anmärkningsvärda.

Flest berörda, och därmed hårdast drabbat i länet, var under fjolåret arbetsmarkanden i Bromölla (3,8% av de förvärvsarbetande blev under 2012 varslade), Örkelljunga (3,7%)  samt Östra Göinge (3,1%).

Under den senaste 10-årsperioden så varslas cirka 500 personer per månad i Skåne. Under 2012 så varslades i genomsnitt 800 personer per månad och ökningen har framför allt ägt rum under hösten/vintern och statistiken för januari visar att trenden med höga varselnivåer håller i sig. Under januari varslades 1100 personer i Skåne.
Viktigt att komma ihåg när man diskuterar varsel är att långt ifrån alla som varslas om uppsägning varken blir uppsagda eller arbetslösa, poängterar Stefan Wikander, chef över Arbetsförmedlingen i Landskrona och Svalöv.

–  Av dem som blir uppsagda är det en hel del personer som blir återanställda, går direkt vidare till nya jobb, börjar studera eller av andra skäl lämnar arbetskraften. Av dem som varslas vet vi av erfarenhet att mellan 60-70 procent blir uppsagda. Och av de varslade är cirka 20 procent arbetslösa sex månader efter att varslet lades, berättar han och försöker se det ur ett ljusare perspektiv.
–  Alltså, 30-40 procent blir aldrig uppsagda och 80 procent har arbete eller studerar ett halvår efter det att varslet lades. Dock finns det variationer mellan branscher och yrkesgrupper.

– Branscher i tillbakagång, exempelvis industrin, kommer sannolikt inte återanställa i lika stor utsträckning och kommer i högre grad realisera sina varsel. Särskilt vid de tillfällen en arbetsplats läggs ned helt och/eller flyttas till ett annat land, avslutar Stefan Wikander.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser