Annons

Väntat utfall vid gymnasievalen

Förhoppningarna var säkert högre ställda men visst fanns där ett och annat glädjebesked för utbildningsförvaltningen när siffrorna för den första preliminära ansökan till gymnasieskolan höstterminen 2013 idag presenterades.
– Det blev ett realistiskt och högst väntat utfall, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

När förstahandsvalen nu är summerade väljer ungefär som ifjol 39 procent av årskurs 9 eleverna i Landskrona ett gymnasieprogram i utbildningsförvaltningens regi.
– När omvalet sedan är gjort i april samt en del tröttnat på pendlandet så tror jag vi åter hamnar på 44 procent.

Annons
 

Till Landskrona stads gymnasieskolor söker en ökad andel yrkesprogrammen, vilket även motsvarar trenden i Skåne Nordväst.
– I år sökte 405 landskronaelever till gymnasiet. Totalt är ålderskullen cirka 60 elever färre än ifjol.  De kommunala gymnasieskolornas minskning är i proportion till detta, säger Tomas Johansson.

Kommunens gymnasieskolor har 22 färre förstahandssökande än föregående år.
– En trend vi ser även i andra kommuner är att Lunds skolor just nu är väldigt attraktiva och här ser vi en ökning även av elever från Landskrona som söker sig dit. Däremot minskar antalet elever som söker till Helsingborg.

Bland stadens gymnasieprogram har främst intresset ökat för samhällsvetenskapsprogrammet som har fått 35 förstahandssökande.
– Det är mycket glädjande, säger Tomas Johansson som dock menar att det i dagsläget inte går att dra några slutsatser av flytten av Allvar Gullstrandskolan till centrum och nuvarande Dammhagskolan.
– Vilken betydelse det får, får framtiden utvisa. Till nästa år kan vi börja utläsa detta men först måste skolan komma igång och elever och föräldrar fått se lokalerna.

I materialet som utbildningsförvaltningen fått ta del av går det inte heller att exakt utläsa hur eleverna från stadens grundskolor valt. Exempelvis har elever från Sandåkerskolan i Häljarp under ett par års tid i stort sett mangrant valt att pendla till andra kommuner när det varit dags för gymnasiet.
– Om så är fallet även i år har vi ännu inte kunnat utläsa.

Den största vinnaren i sökandet är vård- och omsorgsprogrammet.
– I fjol hade vi vid denna tid fem förstahandssökande. Nu är det tjugotvå. Det är mycket glädjande med tanke på möjligheten att få jobb efter gymnasieskolan, säger Tomas Johansson.

Den 21 mars kommer utbildningsnämnden att ta ställning till vilka program som skall anta elever till hösten och med hur många platser.
Vi hade hoppats på fler sökande till  det estetiska programmet och hotell- och turismprogrammet. Även det industritekniska programmet borde ha fått fler förstahandssökande, menar Tomas Johansson och medger att dessa program ligger i riskzonen för att avvecklas när det är dags för politikerna att fatta beslut om vilka utbildningar som ska startas nästa år.
– Vi får se över eventuella möjligheter till samläsning, etcetera, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser