Annons

Överklaganden haglar in till förvaltningsrätten

Fram till tisdag eftermiddag har inte mindre än 15 överklaganden gällande beslutet att lägga ner operationsverksamheten på Landskrona lasarett kommit in till förvaltningsrätten. Först kommer man att ta ställning till om inhibition, det vill säga om beslutat ska ”frysas” innan det tas upp till prövning. Gör det inte det så kan det ta ett år innan förvaltningsrätten kommer fram till en dom.

Såväl anställda på lasarettet i Landskrona som politiker och privatpersoner har överklagat beslutet som togs av Region Skånes vårdproduktionsutskott i fredags och som innebär att operationsverksamheten på sjukhuset kommer att flyttas. Totalt har det fram till tisdagseftermiddagen inkommit 15 överklaganden till förvaltningsrätten.
– Det kommer nog inte att sluta med dessa, säger Håkan Hall, föredragande jurist på förvaltningsrätten i Malmö.

Annons
 

Att ärendet kommer att prövas råder det ingen tvekan om. Frågan är bara när.
– Först ska förvaltningsrätten ta ställning till den begäran om inhibition som har kommit in, säger Håkan Hall och förklarar.
– Det betyder att beslutet inte får verkställas innan målet är prövat i sak.

Förvaltningsrätten har gett Region Skåne på sig till den 26 februari att yttra sig angående frågan om inhibition. Om beslut om inhibition tas kommer målet med stor sannolikhet att få prioritet. Skulle så inte bli fallet kan det dra ut rejält på tiden.
– Det är väldigt svårt att förutsäga hur lång tid prövningen kan ta. Normalt är att vi tar det i turordning men ibland kan det vara angeläget att ta det mer skyndsamt.

Med all sannolikhet kommer det inte att bli fråga om någon förhandling, typ de som avgörs i tingsrätten. I stället kommer en domare och två ledamöter, vilka inte är politiskt tillsatta, att pröva om beslutet är lagligt eller ej.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser