Annons

Länsstyrelsen vill se ett

Just nu arbetas det febrilt på kommunens planavdelning för att
färdigställa kommande detaljplan för Norra Borstahusen. Denna gång
inkluderas bebyggelse. Länsstyrelsen vill dock se ett helhetsgrepp på
Norra Borstahusen.
– Vi är på väg in i ett granskande skede, säger länsarkitekt Elisabet
Weber och räknar med att länsstyrelsen får detaljplan två för området
på sitt bord under mars.
Det är de indikationerna vi fått från kommunen att den ska ut på
samråd då. Sedan brukar vi behöva 4-6 veckor att handlägga, granska
och komma med ett yttrande.

När den första detaljplanen för Norra Borstahusen som rörde Lill-Olas
och stugbyn var ute på samråd lämnade länsstyrelsen ett sjusidigt
svar.
Vi känner väl till planerna och har en tät dialog. Vi har gjort
klart att vi vill se hela området i ett sammanhang,
poängterar
Elisabet Weber och menar då att hon vill se ”såväl stugbyn som ny
bebyggelse och campingens och golfbanans nya platser med i planen”
.

– Mycket av detta finns redan med i planprogrammet som är antaget och somt naturligtvis kommer att bifogas detaljplanen som vi nu arbetar
med,
säger Åsa Lindborg, planchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplan två som med största sannolikhet kommer att röra marken för
nuvarande campingen är den som står på tur för samråd.
– Det som är klart är att den kommer att innehålla runt 200 bostäder,
säger Åsa Lindborg.

Annons
 

Elisabet Weber konstaterar att platsen för bebyggelsen är ”extra ordinär”.
– Det vanliga är att städerna utvidgas inåt landet men här är det
tvärtom,
säger hon och menar att kommunen dock på att positivt sätt
tagit hänsyn till strandskydd och stigande havsnivåer.
– Här finns även grodor och salamanders att ta hänsyn till.

Länsarkitekten framhåller också vikten av ett varierat bostadsbestånd.
Det är bra med olika typer av upplåtelseformer inom samma område.
Det ska kunna gå att göra en bostadskarriär i området,
menar hon som
även för ett resonemang med kommunen, om behovet och efterfrågan på
dessa bostäder finns i regionen.
Det gäller att planlägga i takt med efterfrågan. Lantmäteriet gjorde
nyligen en inventering och det finns 9000 byggrätter i länet som står
och väntar på en byggherre. Det är marknaden som styr helt och hållet.

Norra Borstahusen eller för den delen Vägval Landskrona menar hon är
unikt för länet.
– Här arbetar Landskrona på så många olika fronter och har en ambitiös
ansats,
understryker hon.

Avslutningsvis undrar Landskrona Direkt varför det som lekman,
fritidspolitiker eller för den delen tjänsteman på stadsbyggnadsförvaltningen ska vara så svårt att ta sig genom ett
yttrande från länsstyrelsen på en detaljplan.
– Detta är något vi tagit till oss och vi får helt enkelt jobba på
språket i våra svar,
avslutar Elisabet Weber.


Enligt planchef Åsa Lindborg kommer den första detaljplanen som inkluderar stygbyn och Lill-Olas upp på agendan under hösten för antagande av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
– Ett par månader därefter följer den vi nu arbetar på, säger hon.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser