Annons

Ulla fick sparken – ersättaren får lön av kommunen

När arbetsgivaren kunde få gratis arbetskraft genom kommunens anställningsprogram fick Ulla sparken från sitt deltidsjobb som städerska.
– Jag blev både ledsen och förbannad när jag tog emot en medlemsansökan från en person som kommunen sedan placerat på företaget som gratis arbetskraft, berättar Christel Nilsson, arbetsmarknadsansvarig på Kommunal som av en ren slump fick kännedom om Ullas öde.

Ulla jobbar deltid på kommunen och för att dryga ut inkomsten jobbade hon också extra på ett mindre företag i Landskrona. När det blev känt att kommunen skulle förmedla gratis arbetskraft fick hon veta att hennes tjänster inte längre behövdes.
– Ulla berättade det för mig och därför vet jag vilket företag det handlar om och blev riktigt förbannad när jag fick in medlemsansökan.

Annons
 

Och det var en ren slump att Ullas öde blev känt eftersom facket inte finns med i kommunens projekt som innebär att 65 personer med försörjningsstöd skall placeras ut hos olika arbetsgivare, främst privata, under nio månader.
– Vi har direkt kontakt med företagen eftersom personerna i fråga är anställda av oss,berättar Camilla Andersson sektionschef vid Kompetensforum och ansvarig för placeringarna.

Det innebär att några krav på kollektivavtal vid berörda arbetsplatser inte föreligger, ej heller samarbetar man med de fackliga företrädarna, vare sig inom kommunal eller på berörda arbetsplatser.
– Det innebär att vi inte vet om personal får gå för att lämna plats åt arbetskraft avlönad av kommunala skattepengar, suckar Christel Nilsson och kommunals ordförande Annette Andersson berättar att kommunen inte är intresserade av att samarbeta med facket.
– Vi ville upprätta en platsbank för att få en bättre uppföljning av de olika projekten, men nu är det mest en enda röra av allt från Fas 3 till praktikplatser och nu detta, förklarar hon och tillägger att hon under alla sina år som ordförande inte upplevt något liknande.
– Vi skulle behöva två heltidstjänster bara för att kunna följa upp alla olika projekt som pågår.

Från kommunens sida betonar man att personal inte får sägas upp och ersättas av personer från kommunens anställningsprogram.
– Är det så dras platsen in, säger Camilla Andersson men någon plan för kontroll och uppföljning finns inte.

Projektet tillkom efter en motion från Sverigedemokraterna som innebär att kommunen satsar tio miljoner kronor på att anställa 65 personer som uppbär försörjningsstöd i nio månader.

Deltagarna placeras sedan ut företrädesvis hos privata arbetsgivare som slipper betala någon del av lönekostnaden på drygt 17 000 kronor i månaden plus sociala avgifter.

Och det är inte bara företag i Landskrona som får gratis personal, i Helsingborg har flera deltagare placerade och företag på andra orter som fått gratis personal finns i Trelleborg, Lund, Mamö, Lödde och Svalöv för att nämna några exempel. Enligt kommunens egen förteckning är ett 30-tal personer placerade utanför kommungränsen.

Ett liknande projekt genomfördes i början av 2000-talet, då under namnet”Arbete istället för bidrag”. Skillnaden då var att deltagarna inom projektet placerades inom skattefinansierad verksamhet och facket var en aktiv part.
– Det arbetet sköttes under ordnande former, det kan man knappast sägas om dagens alla projekt, avslutar Annette Anderson.

Fotnot: Ulla heter egentligen något annat.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser