Annons

Elevhälsan stärks

Skolverket har beslutat att bevilja Landskrona utbildningsförvaltning 750 000 kronor för att öka personaltätheten inom elevhälsan.
– Elevhälsan är viktig för att ge alla barn och unga maximala förutsättningar att nå skolans mål, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

En viktig del inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inom elevhälsan finns bland annat skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog som tillsammans arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan.
– Det är mycket glädjande att Skolverket ger oss förutsättningar att förstärka personalen inom elevhälsan. Nu får vi ta ställning till vad medlen ska användas, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser