Annons

Endast länsrätten kan rädda operationsverksamheten

I eftermiddags togs det, för Landskrona lasarett tunga, men väntade beslutet i Region Skånes vårdproduktionsutskott som innebär att operationsverksamheten på sjukhuset kommer att flyttas till Skånes Universitetssjukhus, SUS, och till lasaretten i Trelleborg och Ystad. Michael Sandin (M) och Yngve Petersson (MP) röstade för förslaget medan Ingrid Lennerwald (S) röstade emot. Nu kan bara förvaltningsrätten stoppa planerna om beslutet skulle överklagas.

Klockan 16.00 på fredagen möttes de tre deltagarna i Region Skånes vårdproduktionsutskott. På dagordningen stod sjukvårdsförvaltningarnas budget och uppdrag för 2013 och en av punkterna var flytten av operationsverksamheten i Landskrona. Utskottets ordförande Michael Sandin (M) och ledamoten Yngve Petersson (MP), vilka representerar femklövern röstade för en flytt och socialdemokraten Ingrid Lennerwald röstade emot. Detta gav till följd att Ingrid Lennerwald lämnade in tre yrkanden, att tillföra mer pengar till vården, att hela strukturförändringen skulle rivas upp samt att så stora beslut ska tas i regionfullmäktige.
– Det är inte rimligt att så stora förändringar ska beslutas av tre personer. Den här frågan är så stor att den måste tas av hela regionsstyrelsen. Det är socialdemokraternas uppfattning, säger Ingrid Lennerwald.

Annons
 

Nu klubbades dock femklöverns förslag genom. Förutom ovanstående beslöts även att ögonsjukvården i Skåne ska koncentreras och samlas i ett ”Ögonsjukhuskoncept” i Landskrona. Inriktningen är att verksamheten förläggs i Landskrona och kombineras med en lokal mottagningsverksamhet på ett antal platser i Skåne.

Det enda som kan rädda operationsverksamheten i Landskrona är om beslutet överklagas till förvaltninsrätten och att de i sin tur kräver att frågan ska avgöras i regionsstyrelsen. Där måste sedan några ur femklövern övertalas att rösta emot sina allierade.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser