Annons

Ny förskola på Västra Fäladen

En ny förskola med plats för upp emot 100 elever kommer att placeras på Västra Fäladen redan till hösten.
– Läget är någorlunda akut, säger Lisa Flinth (FP), ordförande i utbildningsnämnden som igår fattade beslut om att skyndsamt hantera ärendet.

Bakgrunden till den akuta situationen ligger i att kommunen gett tillstånd åt ett par fristående aktörer att starta upp förskolor men att dessa sedan av olika anledningar inte kommit igång.
– Vi hade exempelvis räknat med en ny förskola skulle varit igång nu i januari men så blev inte fallet, säger Lisa Flinth.

Annons
 

Behovet kvarstår därmed och är riktigt brådskande. I det korta perspektivet räknar utbildningsförvaltningen att behovet motsvarar en förskola med 4-5 avdelningar.
– Tidsaspekten är central. Vi kan inte vänta ut en ordinarie planprocess utan har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen inventerat var det redan finns detaljplanerad mark, säger Tomas Johansson chef på utbildningsförvaltningen.

Tomten fann man i närheten av Rockadens förskola som nu alltså rent organisatoriskt utökas med 4-5 avdelningar i form av färdigplacerade förskolepaviljonger som lyfts på plats.
Det är nu upp till teknik- och servicenämnden att beställa dessa så att de kan vara i drift i september, säger Lisa Flinth.

– Platsen är bra då den ligger i ett område där vi har ett högt tryck på platser, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser