Annons

Vårdförbundet och Regionen på kollisionskurs om lasarettet

På tisdagen träffades representanter för Region Skåne och Vårdförbundet för så kallad samverkan i frågan om att flytta operationsverksamheten på Landskrona lasarett. Mötet slutade dock i oenighet och nu vänder sig Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket i ett försök att stoppa planerna.

Vårdförbundets viktigaste invändning mot flyttplanerna är att inga risk- och konsekvensanalyser har presenterats.
– Självklart vill vi veta vilka konsekvenserna kan bli. Kommer folk att tvingas börja pendla eller flytta för att kunna behålla sina jobb eller kommer somliga rent av att bli övertaliga? Den typen av frågor vill vi naturligtvis ha svar på innan vi går med på någon flytt, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne i Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Annons
 

Trots att Vårdförbundet vänt sig till Arbetsmiljöverket är Mats Runsten orolig.
– Tyvärr befarar jag att regionen inte inväntar Arbetsmiljöverkets uttalande. Ett beslut kommer troligtvis ganska snart. Om det sker kommer vi att säga upp samverkansavtalet.

Ett flertal JO-anmälningar har gjorts mot Region Skånes planer. En sjuksköterska har i dagarna också gjort en överklagan till Förvaltningsrätten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser