Annons

Krav på action från polisen

Under drygt tio år har Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande efterlyst fler och synligare poliser till Landskrona. Flera brev har genom åren gått till länspolismästaren men även till justitieministern och media. Nu är det dags igen. Igår skickade Torkild Strandberg ett öppet brev (finns som PDF under artikeln) till länspolismästare Eva Årestad Radner rörande  stadens brottsutveckling.
– Under den senaste tiden har signalerna från medborgare, företagare, den kommunala organisationen och den lokala polisen varit mycket tydliga. Den brottsutveckling vi ser i Landskrona måste stoppas. Jag är själv djupt oroad och frustrerad över denna utveckling, skriver han bland annat.

Förra fredagen den 1 februari hölls ett möte där polisområdeschef Jarl Holmström och länspolismästaren träffade kommunledningen där parterna utlovade varandra en återkoppling.
Torkild Strandberg bjuder nu åter in polischeferna till stadshuset för ett möte den 25 februari och hoppas då kunna få svar på frågorna:
– Vilka insatser och resurser sätter polisen in i det akuta skedet i Landskrona?
– Vilka insatser och resurser sätter polisen in i Landskrona för att skapa
en långsiktigt hållbar utveckling?

Annons
 

Torkild Strandberg ser ett klart samband med polisens närvaro i staden och brottsaktiviteten.
– Under åren 2010 och 2011 skedde en tydlig förbättring av både tryggheten och den anmälda brottsligheten i Landskrona. Detta sammanföll tydligt med att antalet poliser med Landskrona som utgångspunkt stabiliserades på en hög nivå. Under 2012 vände utvecklingen både vad avser tillgången på poliser och brottsutvecklingen.

Vid senaste kommunfullmäktige ställde Stefan Olsson (SD) i en interpellation till Torkild Strandberg frågor rörande just brottsutvecklingen i staden och i den efterföljande debatten efterlyste frågeställaren en gemensam skrivelse till just länspolismästaren.

Under sommaren 2007 gjordes en blocköverskridande skrivelse till polisen, då som i lasarettsfrågan nu, var det Anders Westin som tog initiativ till brevet. Återstår att se om även detta kommer att ske, eller behövs efter att kommunen träffat polisledningen den 25 februari.

För nära nog exakt tio år sedan, i februari 2003, skrev Torkild Strandberg då i opposition, till dåvarande länspolismästare Anders Danielsson:
Vår bestämda uppfattning är att det under en längre tid funnits för få, synliga poliser i Landskrona. Detta ger ett intryck av en stad som rättssamhället stegvis lämnat.

I gårdagens brev kräver Torkild Strandberg att polisen agerar.
– Min bestämda uppfattning är att polisen NU måste vidta åtgärder för att kunna lösa sitt uppdrag, att minska brottsligheten och öka tryggheten, på ett tillfredställande sätt.

Brevet till Länspolismästaren (PDF)

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser