Annons

Företagarna kritisk mot företagsmässa

Den 25 maj arrangerar föreningen Industriarenan och Landskrona Affärsnätverk LAN en företagsmässa på Skeppsbrokajen. Detta är något som Företagarnas lokala ordförande i Landskrona, Ronny Ahrling inte ser med blida ögon på. Anledningen är att man måste vara medlem i arrangörsföreningen för att få deltaga på mässan samtidigt som dessa fått bidrag från Utvecklingsstiftelsen för att arrangera det hela.

Som ett led i kommunens 600-årsfirande arrangeras en så kallad jubeldag den 25 maj. Dagen till ära kommer allmänheten att kunna besöka Ostindienfararen Götheborg vid Skeppsbrokajen och där kommer även en företagsmässa att hållas den 24-26 maj.
Nu står det dock klart att mässan inte är till för samtliga företag i staden. De som vill vara med måste vara medlemmar i föreningen Industriarenan eller nätverket LAN.
– Det stämmer. Det är vi som står för arrangemanget och därför är det våra medlemmar som får ställa ut och vem som helst får bli medlem, säger Maria Rantzow, kassör i Industriarenan och projektledare för mässan.

Annons
 

Detta är något som får Företagarna Landskronas ordförande Ronny Ahrling att bli upprörd.
– Jag hade inte sagt något om det var en mässa som bekostades av Industriarenan och dess medlemmar. Men nu har kommunen genom Utvecklingsstiftelsen gått in med 250000 kronor av skattebetalarnas pengar. Det innebär att om 50 av deras medlemmar ställer ut så har de i så fall fått vars 5000 kronor av kommunen för att vara med på mässan. Det inget annat än en skandal, dundrar Ronny Ahrling.

Den som tagit initiativ till mässan är ordföranden i Industriarenan och LAN, Göran Green.
– Jag är mycket förvånad över kritiken. Det här är inget konstig alls. Vi inom föreningen har beslutat att arrangera en mässa. Vi har haft ett långt samarbete med Utvecklingsstiftelsen i tidigare frågor och så även i denna, förklarar han.

Arrangörerna säger sig inte ha fått några signaler på att Företagarna Landskrona skulle ha något emot arrangemanget. De hävdar också att man för medlemsavgiften på 500 kronor får vara med på mässan, något som Ronny Ahrling även har synpunkter på.
– Det handlar inte om medlemsavgiften eller storleken på den samma utan att man måste vara medlem för att delta i en mässa som är finansierad av skattepengar. Som företagare tycker jag att det är helt fel. Företagare får aldrig sitta i knäet på kommunen men det gör man nu.

Göran Green lovar att det var länge sedan han satt i någons knä men betonar att han inte vill hamna i konflikt.
– Industriarenan och LAN är intresserade av att ha ett bra förhållande med alla företag i Landskrona och jag träffar gärna Företagarna för att försöka hitta en lösning som är bra för alla, inte minst näringslivet i stan.

Istället för en medlemsexklusiv mässa på Skeppsbrokajen hade Ronny Ahrling hellre sett att man satsade stort på kasernplan.
– Vi hade planer på en stor företagsmässa på kasernplan. På denna skulle samtliga näringsidkare i staden ges tillfälle att visa upp sig oavsett om det var ett litet eller stort industriföretag, en handlare eller krögare. Tyvärr blev det dock inget av detta, avslutar ordföranden för Företagarna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser