Annons

Stefan Johansson nobbar jobbet som stadsdirektör

Idag lämnade Stefan Johansson beskedet att han inte vill ha tjänsten som stadsdirektör i Landskrona. En av anledningarna är att han uppfattar uppdraget som otydligt. En annan är att han anser att en ny stadsdirektör ska rekryteras utanför staden. Nu har han sex månader på sig att försöka hitta en ny stadsdirektör eller åtminstone ha kommit långt i rekryteringsprocessen.

Då den förre stadsdirektören Christer Pålsson nyligen fick sparken utpekade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) ut kanslichefen Stefan Johansson som hans kandidat till posten. Stefan Johansson har därefter tänkt över situationen och i samband med dagens kommunstyrelsemöte meddelade han att han inte ville ha tjänsten men att han accepterar en tillförordnad tjänst som stadsdirektör under sex månader.
– Ju mer jag reflekterade över frågan så insåg jag, precis som jag gjort tidigare, att den bästa långsiktiga lösningen för Landskrona är att rekrytera någon utifrån. Jag har varit anställd här i 30 år och anser att det behövs nya ögon för att ta sig an utmaningen att styra Landskrona, säger Stefan Johansson.

Annons
 

Han erkänner också att den turbulens som uppstod i efterspelet kring entledigandet av Christer Pålsson, som bara hade jobbet i fyra månader, har spelat in.
– Det är helt klart att politikerna var inne på ett område som de skulle hållit sig utanför. Det får inte råda något som helst tvivel om att stadsdirektören är den som driver verksamheten. Det måste helt enkelt finnas en grundläggande respekt för rollfördelningen.

Stefan Johansson är också kritisk till den vaga arbetsbeskrivningen.
– Det finns ett ramverk där det mesta är generellt men väldigt få dokumenterade krav och det gör att uppdraget är väldigt otydligt.

Tidsaspekten i förändringsarbete är också viktig anser Stefan Johansson som menar politikerna oftast vill se för snabba förändringar.
– De tar oftast mer än en mandatperiod att genomföra stora projekt och se vilka konsekvenser det får.

Tidigare har kommunen anlitat externa rekryterare i jakten på stadsdirektören. Nu har Stefan Johansson fått i uppdrag av KS att inleda processen hur en ny rekrytering ska gå till. Förtroendet för rekryteringsbolag är inte i topp hos kommunledningen.
– Vi måste se över denna process och kunna sköta mer själv i huset. Skulle det eventuellt inte fungera får vi ompröva, säger Torkild Strandberg och räknar hur lång tid det tagit tidigare att få in en ny stadsdirektör.
– Det beror lite på hur man ser på det. Antingen ser man det från att den ene slutat till den andre börjat eller så ser man det från den dagen rekryteringsprocessen börjat till den dagen man har en chef på plats, säger han och hoppas att det ska gå på max sex månader denna gången.

– Det kan tyckas att sex månader är lite men jag kommer att sätta stor press på den politiska ledningen. Det är viktigt eftersom det är val 2014. Därför ligger detta ärendet just nu högst på dagordningen,
säger Stefan Johansson som med största sannolikhet blir tillförordnad vid nästa månads KS-möte. Frågan är då om han redan har några ess i rockärmen?
–  Jag har inget namn idag men jag ska damma av mina gamla papper och även höra av mig till mina gamla kontakter, svarar han.
– Där vill jag också ha ett ord med i laget, ropar Torkild Strandberg från sitt tjänsterum och gör klart att det inte nödvändigtvis behöver vara någon person utifrån som blir aktuell för tjänsten.
På frågan om han redan idag hunnit fundera på några namn svarar han:
Det tänker jag inte annonsera ut på Landskrona Direkt.

Att det är svårt att hitta kompetenta och tillgängliga stadsdirektörer har tidigare visats. En av anledningarna är, enligt Stefan Johansson, det politiska läget i Landskrona.
– Tittar man på de kommuner som har stadsdirektörer en längre tid och som bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete så råder där oftast en bred politisk samsyn i centralt viktiga frågor. Hade vi haft det så hade det ökat trovärdigheten och underlättat i rekryteringsprocessen.

På en direkt fråga från Landskrona Direkt om Stefan Johansson kan tänka sig att bli övertalad svarar han snabbt och tydligt.
– Nej.

Nu är det inte bara en stadsdirektör som efterlyses i Landskrona. Sedan länge har kommunen varit utan näringslivschef, den siste mars slutar miljöförvaltningens chef Högni Hansson och till halvårsskiftet går Eva Malm, chef för omsorgsförvaltningen. Dessutom konstaterar vi idag att kommunens säkerhetschef Mats Persson slutar (se separat artikel).
– Vi kommer att försöka hitta en ny säkerhetschef men först ska vi stämma av hur uppdraget ska se ut. Mycket har hänt och vi måste kartlägga vad vi har framför oss. Men processen är igång. I fråga om rekryteringarna av en miljö- och en omsorgschef är så är dessa också pågående. I de två senare fallen kommer jag att föreslå kommunstyrelsen att miljöinspektör Håkan Ärnflykt och områdeschef Susanne Rosenström Bennhagen blir tillförordnade tills vi hittar nya chefer. Slutligen vad gäller näringslivschef så får det komma efter dessa, avslutar Stefan Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser