Annons

Besparingskrav hotar Ventrafiken

Redan när lasarettets framtid kom upp till ytan för ett par veckor sedan började det även på sina håll antydas att Region Skåne och Skånetrafiken hade planer på nerskärningar inom Ventrafiken.

På Skånetrafiken är man fåordig och vill inte ens ge en bakgrund till vad som är på gång. På frågan om det finns besparingsplaner rörande Ventrafiken så väljer man att passa.
– Jag kan inte ge dig något svar då förhandlingar pågår. Hör av dig i mitten av veckan så kanske jag kan ge dig en tydligare bild då, låter Ulrika Mebius, presschef vid Skånetrafiken meddela.

Annons
 

Saken är den att när Regionstyrelsen gästade Landskrona i förra veckan så var frågan uppe till diskussion.
– Vi har haft korta avtalstider i avvaktan på nya båten men nu är det läge att göra en mer långsiktig lösning, säger kommunalråd Cecilia Lindell (M).
– Om det bli ändringar i tidtabellen går inte att säga, så långt har inte förhandlingarna kommit.

Bakgrunden är att Region Skåne och Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken avseende persontrafik, medan Landskrona stad har ansvar för gods och bilar. De kostnader som sedan inte täcks via biljettintäkter har via avtal i princip delats mellan Skånetrafiken och staden.
– Min ambition är att denna konstruktion ska bibehållas, och förhandlingar förs nu mellan staden och Skånetrafiken, säger kommunalråd Torkild Strandberg (FP).
– Det är ett väsentligt intresse för att Ven ska kunna leva och utvecklas, både som bostadsort och turistmål, att trafiken upprätthålls med tät trafik av god kvalitet. 

Det tidigare avtalet upphörde vid nyåret och de framtida kostnaderna har inte kunnat fastställas förrän nu gjorda investeringar blivit klara och det nya fartyget tagits i bruk.
– Därför påbörjades inte förhandlingen om nytt avtal förrän i december 2012 och har ännu inte avslutats. Vår utgångspunkt i förhandlingen är att vi även fortsättningsvis ska ha ett delat ansvar för finansieringen och att verksamheten ska bedrivas i samma omfattning som tidigare. Detta har vi även framfört till Regionstyrelsen vid deras besök förra veckan, säger Stefan Johansson, tf stadsdirektör.

Redan när Landskrona bestämde sig för att bygga M/S Uraniborg samt nya hamnanläggningar i Landskrona och på Ven för totalt 270 mnkr, gjordes en muntlig överenskommelse mellan Landskrona stad och Region Skåne att man skulle dela på kapitalkostnaden för investeringen, eftersom regionen ansvarar för persontrafiken och kommunen för godstrafiken till och från Ven.

Vad Landskrona Direkt erfar uppgår kapitalkostnaden för investeringen till ca 11,4 mnkr på årsbasis. I förhandlingarna som för närvarande pågår diskuteras huruvida kommunen och regionen ska dela på kapitalkostnaden eller inte.
– Det är nästan så man undrar om regionens borgerliga femklöver har något emot Landskrona. Man ger sig på vårt lasarett, avvecklar vårdcentralen i Norrestad, tar bort biljettförsäljningen från stationen och nu vill man dra sig ur ansvaret för persontrafiken till och från Ven. Jag var mycket kritisk mot regionens ledning när vi träffade dem i förra veckan. Ingångna avtal ska hållas, även muntliga sådana. Den eventuellt ökade kostnadsfördyringen för ventrafiken riskerar kraftigt försämra trafiken till och från Ven, säger kommunalråd Niklas Karlsson (S).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser