Annons

Miljönämnden överklagar domslut

Boliden Bergsöe försöker få tillstånd för ökad produktion, någon som miljönämnden i Landskrona inte vill ge. Anledningen är att företaget, enligt nämnden, inte lyckats begränsa problemen med diffust damm, det vill säga sådant damm som uppstår i samband med bearbetningen av materialet innan det återvinns.

Först överklagade företaget nämndens beslut till Mark- och miljödomstolen och där fick man rätt till en ökad produktion. Miljönämnden har dock överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.
– Miljönämnden anser att först när bolaget på ett säkerställt sätt har kunnat visa att man kraftigt kan begränsa den diffusa damningen finns det stöd i miljöbalken att ge tillstånd till utökad produktion, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser