Annons

Fogden och Salonen i forskningsprojekt

Vi noterar att Landskronabördige professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, finns med på ett hörn när Kronofogden inleder forskningsprojekt om ekonomisk trygghet.

Kronofogden satsar 1,5 miljoner kronor på forskning om ekonomisk trygghet. Det är ett nytt sätt för myndigheten att utveckla sin förebyggande verksamhet och få bättre beslutsunderlag inom överskuldsättning.
– Vi vet idag alldeles för lite om de här frågorna, till exempel vilka orsaker och samband som finns. Ju mer vetenskapligt belagd kunskap vi får desto bättre underlag har vi för framtida beslut och samhällsinsatser, säger Lena Bäcker, verksamhetschef på Kronofogden.

Annons
 

För att öka kunskapen om bland annat överskuldsättning satsar därför Kronofogden nu till att börja med sammanlagt 1,5 miljoner kronor på tio projekt. De tio planeringsbidragen ska användas för att utforma forskningsansökningar hos forskningsfinansiärer som till exempel FAS eller Vetenskapsrådet.

Ansökningarna kommer att bedömas av Kronofogdens vetenskapliga råd, som leds av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och beslut fattas av rikskronofogden.

Ansökningarna kan vara från olika vetenskapliga discipliner och gärna från tvärvetenskapligt sammansatta forskargrupper. Bidraget ska förvaltas av universitet, högskola eller motsvarande i Sverige. Sista ansökningsdag är den 22 april, 2013.
Insatsen är en del av en större satsning på forskning på temat ekonomisk trygghet som Kronofogden inlett i samarbete med Lunds universitet. Inom Kronofogden genomförs till exempel forskning av fyra så kallade industridoktorander, vilket innebär att fyra anställda vid myndigheten på deltid forskar kring den egna verksamheten.

Ett liv i ekonomiskt utanförskap leder till stort personligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. Kronofogden har regeringens uppdrag att arbeta för att motverka företeelser som kan leda till överskuldsättning i samhället. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser