Annons

Minskning i brott mot äldre

Antalet anmälda brott mot äldre som blivit lurade av främmande människor i sin bostad har i Landskrona minskat från 45 stycken år 2010 till 25 år 2012. Även antalet väskryckningar har under samma period minskat från 13 till 9 stycken anmälda brott.

2010 påbörjade Polisen och Landskrona stad en gemensam satsning för att minska antalet brott mot äldre. Ett informationsmaterial som tog sikte på att informera om risken i att släppa in okända personer i sin bostad togs fram och ett samarbete med hemtjänsten påbörjades. Materialet kompletterades med ett klistermärke med texten ”vem öppnar jag för nu” som man kan sätta på insidan av sin ytterdörr.

Annons
 

Föreningar och organisationer erbjuds brottsförebyggande information som bland annat berörde frågor om möjligheter till minskad kontanthantering och vikten av att undvika förvaring av värdefulla saker sin handväska.
Under 2012 besöktes 16 föreningar.

Under den årligen återkommande äldreveckan anordnade Polisen, staden och Anhörigcentrum tillsammans en teaterföreställning på temat ”det händer inte mig”. Föreställningen bygger på flera korta scener hämtade från verkligheten där äldre personer utsatts för olika brott både i och utanför hemmet. Efter varje scen följde en diskussion om förebyggande insatser.

Arbetetet uppmärksammades under 2012 genom att Anders Enqvist, Polisen i Landskrona tilldelades SSF Stöldskyddsföreningens årliga polisstipendium för innovativa insatser inom det brottsförebyggande området.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser